Vraag WMO volgens VNG een succes

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 3 weken geleden - 4 jaren 3 weken geleden #48851 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...stegen.9562299.lynkx ?

Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch.

De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen . Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Aan de laatste meting deden bijna 11.000 Nederlanders mee, waarvan de helft een vorm van hulp of ondersteuning vanuit de Wmo en/of de Jeugdwet krijgt.
Doel van het langlopende onderzoek is het in kaart brengen en in de tijd volgen van het effect van de decentralisaties op de waardering van de geboden zorg en ondersteuning. In de laatste peiling (eind 2016) stelt een op de vijf Nederlanders dat de decentralisaties goed uitpakken en is het aantal mensen dat er geen vertrouwen in heeft gedaald naar 47 procent. Het aandeel Nederlanders dat weinig vertrouwen heeft in positieve effecten van de decentralisaties is nog wel altijd ruim twee keer zo groot als het aantal Nederlanders dat er wel vertrouwen in heeft. Het minste vertrouwen is er in de uitvoering van de ouderenzorg (Wmo).

<1 op 5 stelt dat het goed uitpakt d.w.z. 20% voorwaar wat een prestatie.
Bijna de helft heeft nog steeds geen vertrouwen en dan, heel verdekt en tussen de regels door, slechts 40% heeft een beetje vertrouwen dus 2 op 5.
Niet duidelijk is hoe de verhoudingen liggen tussen geen vertrouwen en/of weinig vertrouwen.
Overigens, kun je uit deze cijfers concluderen dat nog steeds 87% ofwel de overgrote meerderheid op een of andere manier aan de verkeerde kant van de balans meeweegt.
Een verschrikkelijk slechte overheidsprestatie zou je zo stellen .>zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Bijlagen:
Laast bewerkt: 4 jaren 3 weken geleden door gnor. Reden: dubbele bijlage
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #48485 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...-sterk.9559071.lynkx ?

Minister Plasterk erkent dat gemeenten in 2015 minder fors geld hebben overgehouden op het zorgbudget dan eerder gesuggereerd. In een brief aan de Tweede Kamer nuanceert hij het eerder door het CBS naar buiten gebrachte overschot van 1,2 miljard euro. Hij laat in het midden wat het uiteindelijke saldo dan wel is.

<Slecht signaal in het kader van verkiezingen>

In de Kamerbrief laat de minister na gemeenten excuses aan te bieden voor het ontstane beeld dat ze fors geld hebben overgehouden door de foutieve berekening en berichtgeving eind vorig jaar.In de publieke opinie is volgens AEF namelijk daardoor wel de boodschap blijven hangen dat gemeenten grote sommen geld over zouden hebben. ‘Dit klonk ook door in de manier waarop in de Kamer gedebatteerd werd over de vergelijking.

<Natuurlijk zijn excuses niet nodig nu niet duidelijk is wat het overschot dan wel zou zijn. Voor nagenoeg hetzelfde geld is het toch nog 1.2 miljard.>


www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...ishulp.9559091.lynkx ?

Enschede wil samen met de G32, gemeentekoepel VNG en andere gemeenten een lobby starten om meer geld te krijgen voor de huishoudelijke hulp.
De gemeente zegt structureel drie tot zes miljoen euro meer kwijt te zijn aan de huishoudelijke hulp door (1)de uitspraak van de hoogste bestuursrechter en (2)de maatregelen van het kabinet om meer op kwaliteit dan op laagste prijs in te kopen.

De gemeenteraad van Enschede besluit naar verwachting op 13 maart over het voorstel van B en W om het beleid Ondersteuning bij het Huishouden aan te passen. Als de raad instemt, gaan de nieuwe regels op 1 april in. Voor nieuwe cliënten gelden direct de nieuwe regels. Voor bestaande cliënten gaan de nieuwe regels in na een gesprek met de wijkteamconsulent. Voor 1 januari 2018 is de aanpassing voor alle cliënten afgerond.

<Overgangsrecht voor bestaande cliënten tot 1-1-18 lijkt rijkelijk lang. Daarnaast is de vraag wat doe je met mensen die geheel buiten de boot vielen, moeten die een nieuwe aanvraag indienen?>

www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...en-vol.9559104.lynkx ?

Het is heel goed mogelijk dat gemeenten zowel over 2016 als 2017 opnieuw geld overhouden op hun zorgbudget.
Net als het atypische 2015 zijn het jaren vol onzekerheden.Dat stelt bureau AEF in het onderzoek Financieren en verantwoorden in een nieuw sociaal domein, opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).
Het bureau was door het ministerie gevraagd door het CBS en BZK naar buiten gebrachte informatie dat gemeenten over 2015 aan het sociaal domein fors minder geld hadden uitgegeven dan zij hadden ontvangen nader te duiden.

<Als je al die verhalen leest, gaat het er echt niet om dat wordt ontkend dat geld werd over gehouden (feitelijk bestemd voor de burger) maar dat het slechts gaat om het predikaat fors overhouden of iets minder (of nog meer?).
Dus geklets in de ruimte om nog meer budget te kunnen krijgen. Het gaat dus om geld en weer niet om de burger. >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 3 maanden geleden #48251 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...t-niet.9557663.lynkx ?

Het CBS berichtte vorig jaar dat gemeenten 1,2 miljard euro overhouden op de zorg. Die antwoordden de getallen niet te herkennen, maar Binnenlandse Zaken gaf aan dat de gegevens door de gemeenten zelf zijn aangeleverd. Mis, zo leert een reconstructie. Bovendien: het overschot is hooguit 400 miljoen.

De CBS-cijfers leidden bij gemeenten vooral tot ongeloof, zeker toen Binnenlandse Zaken (BZK) vlak erna de cijfers per gemeente publiceerde. De ene na de andere gemeente liet in reactie weten zich vaak totaal niet te herkennen in die cijfers. Zo had Renswoude over 2015 een tekort van circa 70.000 euro op de jeugdhulp en een overschot van ongeveer 250.000 euro op maatschappelijke ondersteuning. Het BZK-overzicht meldde echter een totaal ander bedrag, namelijk een overschot van 1,2 miljoen euro op beide posten.

<In het artikel maakt de Arnhemse wethouder Leisink er helemaal een potje van door ook allerlei andere zaken bij de decentralisaties te trekken. Kennelijk klopt er toch wel iets van het cijfermateriaal>

De bureaus Cebeon en AEF verrichten in opdracht van Binnenlandse Zaken momenteel onderzoek naar de totstandkoming van de CBS-cijfers. Het CBS wil in afwachting van de bevindingen van die onderzoeken nu niet reageren. BZK meldt in een reactie dat er in de regietafel ‘goed overleg’ plaatsvindt met de gemeenten over de besteding in het sociaal domein. De gezamenlijke conclusies hierover zouden naar verwachting eind deze week naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

<En ondertussen ligt, al dan niet terecht, de bal bij de gemeenten (die trouwens wel verantwoordelijk zijn) en kan het Rijk zich opmaken om zich bij de verkiezingen rijk te rekenen. Vermoedelijk zullen de bureaus conform opdrachtplan de gemeenten op achterstand zetten.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 3 maanden geleden - 4 jaren 3 maanden geleden #48180 door gnor
*
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...er-wmo.9557319.lynkx
De Nederlandse gemeenten zijn (vergeten in de tekst-zie kop: te)positief over de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat stelt de Patiëntenfederatie Nederland.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht vorige week naar buiten dat uit eigen onderzoek blijkt dat mensen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de gemeente en de toegang tot die ondersteuning.

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat het onderzoek van de gemeenten niet een volledig beeld van de Wmo schetst. Mantelzorgers en cliënten die voor hulp zijn afgewezen zijn er bijvoorbeeld niet in meegenomen.

Uit een onderzoek dat de VNG onlangs naar buiten bracht naar de ervaringen van mensen die gebruik maken van zorg op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt een positief beeld naar voren. Voor het onderzoek werd afgelopen jaar de mening gepeild van meer dan 85 duizend mensen in 354 gemeenten. Uit het onderzoek bleek dat de meeste mensen weten waar ze naartoe moeten met een vraag om Wmo-voorzieningen, dat ze snel en adequaat worden geholpen en dat ze zich serieus genomen voelen. Volgens de VNG is tussen de 70 en 80 procent van de respondenten tevreden.

Uit het onderzoeksprogramma Mijnkwaliteitvanleven.nl van Patiëntenfederatie Nederland komt echter een minder positief beeld naar voren. De 26.000 mensen die de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl hebben ingevuld, geven het contact met de gemeente als hulp of hulpmiddelen nodig zijn een 5,2 als rapportcijfer. Een op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan dat zij niet beschikken over de hulp of hulpmiddelen die het beste bij hun situatie passen. De meest genoemde reden is dat zij hier geen geld voor hebben (41 procent) of er niet voor in aanmerking komen (37 procent).

Conclusie: de VNG weet het altijd beter en naar die club luistert het Kabinet .


.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 4 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.