Vraag mantelzorger een vorm van misbruik

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 4 maanden geleden #47731 door gnor
decentralisaties zorg en welzijn o.a. Wmo 2015

www.nu.nl/lifestyle/4372683/oudere-berei...r-keuze-in-zorg.html

<Het lijkt nogal strijdig met wat we altijd horen nl. dat iedereen klaagt over de zorg aan ouderen en dat het duur is. Kan het zijn dat de Anbo enkel bij dementerende leden navraag heeft gedaan d.m.v. suggestieve vraagstelling?>

Ouderen willen best wat meer betalen voor hun zorgpremie als dat ze de vrijheid geeft zelf de zorgverlener te kiezen. Dat blijkt uit een peiling van de ANBO, belangenbehartiger van senioren, onder bijna negenhonderd leden.

In het zaterdag gepubliceerde onderzoek staat dat driekwart van de respondenten de vrije keuze voor een zorgverlener verkiest boven een lagere maandpremie voor de zorg.

<Eerst melden dat ze meer willen betalen voor vrije keuze en dan melden dat de vrije keuze belangrijker is dan een lagere maandpremie. Dat gaat niet samen.
Een lagere maandpremie hoeft kennelijk niet als voor de bestaande premie vrije keuze mogelijk is. Dat is anders als meer betalen voor hetzelfde resultaat. Het is maar hoe je het wil zien.>

Verder heeft 74 procent liever hulp van een betaalde mantelzorger dan van familie of vrienden. Twee jaar geleden was dat nog 66 procent.

< Een mantelzorger wordt in principe niet betaald. De mantelzorger is over het algemeen een familielid (partner, inwonend kind) dat geacht wordt de persoon die zorgbehoeftig is te ondersteunen- een mantel te bieden zonder dat hier kosten tegenover staan- voorheen kende de gemeente daarvoor aan de (semi-vrijwillige) mantelzorger een zgn. compliment (geld) uit.
Pas als dat onvoldoende mogelijk is, kunnen via de gemeente anderen worden ingeschakeld. Dat zijn soms mensen die zich uit vrije keuze vrijwilliger noemen maar meestal betaalde krachten (door de gemeente)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) richt zich op mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten of mensen met een psychische aandoening. Maar ook mantelzorgers (als zelfstandig persoon dus niet als zorgbehoeftige) kunnen een beroep doen op de Wmo.

In het zogenoemde keukentafelgesprek komt aan de orde wat uw naaste zelf nog kan doen, wat u (partner enz.)of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent.
De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht om u in uw zorgtaken te ondersteunen.

Natuurlijk heeft de zorgbehoeftige liever niet hulp van vrienden en familie (dat hoefde vroeger tot 2015 nl. niet). De mantelzorger is als stok achter de deur te zien om de kosten voor de gemeente laag te houden; het is een opgedrongen vrijwilligheid.

Zie voor een uitgebreide toelichting. www.movisie.nl/artikel/wat-zegt-nieuwe-w...vnntECFVAQ0wodws0GXA >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.