Vraag decentralisaties zorg en welzijn- verplicht vrijwillig

Meer
2 jaren 5 maanden geleden - 2 jaren 5 maanden geleden #55478 door katertje
Kamerdebat Sociale Zaken , 28 november 2019
Van Ark wil dat gemeenten alle bijstandsgerechtigden een "passend aanbod" doet. Als mensen daar niet aan willen meerwerken, wordt het aanbod verplicht. In het uiterste geval kan op de uitkering worden gekort. "Zo behouden we het noodzakelijke draagvlak voor onze sociale zekerheid", schreef Van Ark vorige week in haar Kamerbrief.
Ze gaat de komende periode met gemeenten in gesprek over hoe zij hier invulling aan kunnen geven.

VVD-staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) kreeg veel kritiek op haar suggestie dat bijstandsgerechtigden een verplichte tegenprestatie moeten leveren. Maar de bewindsvrouw hamerde er donderdag in een Kamerdebat op dat zij doelt op een passend aanbod en niets heeft gezegd over een verplichting.

Kritiek op de suggestie dat bijstandsgerechtigden profiteurs zijn
."Uitkeringsgerechtigden voelen zich in de hoek gezet", zei PvdA'er Gijs van Dijk.
SP'er Jasper van Dijk wees erop dat sommige mensen in de bijstand vanwege een handicap helemaal niet kunnen werken of een tegenprestatie kunnen leveren.
Het schoot de parlementariërs in het verkeerde keelgat dat de VVD, ook de partij van Van Ark, de suggestie wekte dat mensen met een uitkering thuis zitten en hun hand bij de overheid ophouden.

"Niet iedere gemeente in Nederland vraagt iets terug te doen voor de bijstand. Dat vinden wij bizar. Het is de normaalste zaak van de wereld om iets terug te doen", schreef de grootste coalitiepartij op haar Facebook-pagina.

De nadruk op het verplichtende karakter kwam ook naar voren in de Kamerbrief die Van Ark vorige week stuurde. "Als mensen echter niet willen meewerken, moet het aanbod ook verplichtend opgedragen kunnen worden", schreef de bewindsvrouw.

Van Ark wilde beeld graag rechtzetten
Van Ark wilde graag het beeld rechtzetten dat zij de nadruk legt om mensen in de bijstand iets wilde verplichten. Ze wil deze groep mensen juist helpen, zei ze. "Mensen voelen zich afgeschreven. Dat vind ik onwenselijk."
Gemeenten hebben zelf de vrijheid hoe dat passend aanbod eruit moet zien. Dan kunnen taallessen zijn of een sollicitatietraining. Het gaat er wat Van Ark betreft om dat mensen met een uitkering actief en positief door gemeenten worden benaderd en zo perspectief krijgen op een vaste baan.

> De staats is helemaal verkeerd begrepen.
Het gaat helemaal niet om een tegenprestatie, maar juist om mensen in de bijstand te helpen. Gewoon een "hardnekkig misverstand".
Toen ik de ferme Van Ark hoorde in het radio 1- programma Een op Een met Sven Kockelmann, dat zij de wet weleens even zou gaan veranderen, schoot mij ook meteen het woordje "dwangarbeid" te binnen. Maar de Staats bedoelt dus niet dat een tegenprestatie verplicht wordt...als zij in een brief hierover het woord verplicht gebruikt? Bent u er nog?
Zij wil mensen in de bijstand alleen maar helpen, ( damage-control)

Alles wat een gemeente kan bedenken aan 'werk' onder het mom van tegenprestatie kan ook normaal betaald worden. Het heeft helemaal niets te maken met mensen verder helpen naar werk maar alles met een goede deal met werkgevers die op deze manier aan heel goedkope arbeidskrachten komen. De "tegenprestatie" zorgt er dus vooral voor dat banen verdwijnen en de taken overgenomen worden door mensen in de bijstand tegen veel minder geld.

Extra pijnlijk voor de Staats dat uitgerekend deze week bekend werd dat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff "een smak geld krijgt voor niets doen". Het gaat om een jaarlijks bedrag van 37.000 euro waar hij drie jaar lang recht op heeft...Wachtgeld voor zijn periode als staatssecretaris van Asiel en een blauwe maandag minister van Defensie in Rutte-II

Uitgesteld loon, noemde hij dat. ….Moeder laat vragen of het zo goed is !
Laast bewerkt: 2 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 5 maanden geleden #55477 door katertje
Uit Peilingen en Kater's Keek op de Week zondag 24 november 2019:

Participatiewet
Wat hadden we nog meer deze week? O ja, de Participatiewet.
Ik dacht dat dat onding al lang door pragmatici naar de prullenbak verwezen was, maar nee hoor, niet als het aan staatssecretaris Van Ark ligt. Zij is van de VVD. Ze was vrijdagmorgen bij Sven Kockelmann. Die participatiewet is alweer enkele jaren oud, en is als zodanig, zoals gezegd, een onding. Er staat in dat mensen met bepaalde uitkeringen waaronder bijstand, in ruil daarvoor een "tegenprestatie" dienen te leveren. Gemeentes dienen dat te regelen. Zo’n tegenprestatie kan zijn: vrijwilligerswerk of iets in de sfeer van stage of scholing.

De wet is op zich is een aanfluiting. Mensen hebben een uitkering omdat ze geen betaald werk hebben kunnen vinden wat ook maar enigszins bij hen past. Daarnaast zit er een grote groep mensen tussen die werkloos zijn geworden door het totaal mislukte beleid van Rutte 1 en 2 als reactie op de bankencrisis. Een groot deel van deze mensen die destijds al boven de 45 waren, zijn niet meer aan de bak gekomen, nogmaals: buiten eigen schuld, maar onder verantwoording van VVD, CDA, PvdA en D66.....

Voorts hebben de kabinetten Balkenende de WAO aangepast en ervoor gezorgd dat je op sterven na dood moet zijn, om nog voor 100% WAO in aanmerking te komen, waarna veel arbeidsongeschikten in de bijstand zijn beland, ofwel een groot aantal mensen in de bijstand kan niet eens werken daar ze arbeidsongeschikt zijn en toch wil van Ark ook deze mensen pakken.

Dan zijn er nog de mensen die voorheen in de sociale werkplaatsen arbeid verrichtten, maar die door PvdA -huftertje Klijnsma bij gewone bedrijven moesten gaan werken, dit onder de belachelijke term "participeren in de maatschappij" ('participatiemaatschappij'). Zoals te verwachten was en waar het SCP na jaren eindelijk afgelopen week mee kwam: die hele participatiemaatschappij is één grote mislukking.

Intussen zitten veel mensen met een beperking in de bijstand beland en ook deze mensen gaat van Ark aanpakken.

Als mensen in de bijstand werk krijgen aangeboden, hoort dat gewoon tegen gangbare voorwaarden – dus minimaal het minimumloon, plus de wettelijk beschermde arbeidsrechten – te gebeuren. Waar dat niet gebeurt, daar is sprake van dwangarbeid. Onrechtvaardig en ook nog eens onwettig. Een wet die onrechtvaardige en onwettige dingen oplegt, dienen we gewoon naast ons neer te leggen. En het helpt niet om zoiets "vrijwilligerswerk" te noemen. Vrijwilligerswerk als tegenprestatie? Dan is het toch geen vrijwilligerswerk meer! Afgedwongen vrijwilligerswerk is dwangarbeid. Van instanties die zich op legaliteit en de wet baseren, mogen we op z'n minst verlangen dat ze zich er dan zelf tenminste aan houden. En omdat via de wet soms een klein beetje bescherming wordt geregeld. Maar hoort er dan niets tegenover een uitkering te staan die mensen ontvangen?

Dan komt me de conversatie met mijn helaas overleden collega Gnor, juridisch adviseur bij Sociale Dienst in gedachten: katertje, die mensen leveren allang een tegenprestatie. Ze nemen sowieso al deel aan de maatschappij. Leiden zo goed als mogelijk hun leven, vrijwel altijd naast en samen met andere mensen. Want ook mensen in de Bijstand kijken om naar partners, familieleden, vriendinnen, vrienden, buren. Dat hoef je geen mantelzorg te noemen, het gebeurt gewoon. Dat doen mensen, niet voor "de maatschappij" en al helemaal niet voor de staat (de vijand) maar gewoon voor elkaar. En tegenprestatie is ook niet het goede woord, het is wederkerigheid. Vandaag zit jij in nood en help ik jou en morgen zit ik in de shit en dan kan ik bij jou aankloppen
Dit soort dingen doen mensen "vanzelf" zolang je het niet afstraft en onmogelijk maakt. Sommige mensen met een uitkering zijn maatschappelijk actief, in actiegroepen, belangenclubs, het verenigingsleven...ook zonder dat dit "vrijwilligerswerk" heet en zonder dat er dwang bij komt kijken. En er zal altijd een groep blijven die totaal niet in staat is om te werken..
Voor heel veel mensen is het een fulltime job om zich staande te houden, het huishouden te verzorgen, de rekeningen niet te laat te betalen en de gezondheid, ondanks permanente tekorten, niet al te zeer te verwaarlozen. Nu bestaat deze wet al een handvol jaren, en in de praktijk viel de uitvoering vaak mee. Gemeenten konden er zelf hun invulling aan geven, en in sommige gemeenten zegevierde praktisch inzicht. Soms waren er onder ambtenaren en gemeentebestuurders zelfs sporen van mededogen te vinden, onder dikke lagen van "bestuurlijke verantwoordelijkheid en loyaliteit aan ‘de wet". In de praktijk kwam de uitvoering van de Participatiewet voor veel mensen in de bijstand niet verder dan een gesprek, aldus collega Gnor.

Maar realiteitszin en mededogen moeten er van regeringswege nu uit worden geramd, althans als het aan staatssecretaris Van Ark ligt. De staats onderneemt actie. Al de verschillende praktijken, van min of meer humaan tot en met volstrekt hardvochtig, het is haar een doorn in het oog. Het moet overal hardvochtig. De staatssecretaris gaat dat trouwens eigenhandig doen, zei ze bij Sven Kockelmann ‘Daarom ga ik de wet nu zo veranderen dat de gemeenten iedereen die onder de Participatiewet valt een passend, niet vrijblijvend aanbod moeten doen voor het leveren van een tegenprestatie. Een passend aanbod om te participeren. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook betaald werk. Daarom gaat Van Ark de wet veranderen..

Kijk toch eens hoe leuk ministers decentralisatie naar gemeentes vinden als ze daarmee verantwoordelijkheid kunnen ontlopen voor ellende, en vooral ook flink kunnen bezuinigen. Zo ging het ook in de jeugdzorg, en dat is me een succesverhaal..toch?
Dit is het kabinet van de arrogante incompetentie. Het kabinet van de zakelijke hardvochtigheid. Het kabinet van gangsters, de voorbeelden stapelen zich op. Bombardement op Irak, met meer dan zeventig burgerdoden. "Staat me niets van bij", beweert de premier als wordt gevraagd of hij op de hoogte is gesteld.

Weet u, ergens in Den Haag is vast een kluis waar ze alle "verloren" fotorolletjes, "zoekgeraakte" declaratiebonnetjes,"nietbestaande" emails van Opstelten en Hirsch Ballin om Wilders te vervolgen, bewaren, en waar ze de gewetens van bewindslieden opbergen vanaf de dag na hun aantreden.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden #46568 door katertje
In de Telegraaf vandaag een artikel dat "Echte banen verdwijnen door verplicht werk"

Dat veel gemeenten mensen met een uitkering dwingen tot een tegenprestatie, maar dat amper de helft onderzoekt of dat onbetaalde werk op de arbeidsmarkt leidt tot verdringing van betaalde krachten.
Vakbond FNV onderzocht en schrijft erover in de Lokale Monitor. In dat vandaag verschenen onderzoek beoordeelt de bond het sociale beleid van Nederlandse gemeenten en concludeert dat "werken zonder loon tot oneerlijke concurrentie en tot verlies van echte banen leidt".

Maar een op de vier ondervraagde gemeenten ziet de tegenprestatie juist als een nuttig instrument.

Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering sinds vorig jaar dwingen tot een tegenprestatie. Maar volgens de wet mag dat niet ten koste gaan van betaalde banen. Van de 144 gemeenten die meededen aan het onderzoek gaf slechts 49 procent aan te toetsen op mogelijke verdringing. Sommige gemeenten stelden volgens FNV dat "een stukje verdringing acceptabel is" of dat ze de capaciteit niet hebben voor zo'n toets.

De vakbond heeft de gemeente Westland uitgeroepen tot "meest sociale gemeente van 2016". Die gemeente toetst wél consequent of het bieden van werk aan mensen met een uitkering leidt tot verdringing van bestaande banen. Amsterdam en Den Haag delen de tweede plaats op de ranglijst, gevolgd door Oss, Smallingerland en Maastricht
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 8 maanden geleden #46566 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...-moet-omlaag.9547958

Mantelzorgers zijn gemiddeld drie uur per week bezig met het invullen van formulieren en andere regeltaken. Tijd die ze dus niet bezig kunnen zijn met zorgtaken.
En dus moet de regeldruk naar beneden. Dat vindt Mezzo, belangenvereniging voor mantelzorgers, die berekende dat al die uren regelen een economische waarde van 900 miljoen euro hebben.

<Waarom moet dit in geld gemeten worden?>

Frustratie over bureaucratie staat in de top drie van grootste ergernissen van mantelzorgers, samen met huisvesting en financiën. Bijna de helft van de mantelzorgers vindt het uitvoeren van administratie en/of regeltaken lastig of het lukt hun niet goed, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel en onder leden van Mezzo. Mezzo zou graag zien dat wetten en regels waar mantelzorgers mee te maken hebben vooraf worden getoetst op mantelzorgvriendelijk beleid.

<Weer een club die vrijwillig en (met dank aan wetgeving)in feite verplicht vrijwillig ondersteunt en de bureaucratie laat uitdijen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.