Vraag decentralisaties zorg en welzijn- financiering vanaf 2017

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #46467 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...omlaag.9546621.lynkx

De budgetten voor de Wmo en Jeugd gaan vanaf 2017 omlaag.
emeenten hebben minder inwoners aan wie zij zorg en ondersteuning moeten bieden (en daarmee minder kosten), dan waar bij de start van de decentralisaties in 2015 van werd uitgegaan.

Per saldo wordt het budget voor de Wmo in 2017 met 179 miljoen euro verlaagd en dat voor de Jeugd met 47 miljoen euro. Het teveel ontvangen bedrag hoeven gemeenten niet terug te betalen. Over 2016 gaat het om een totaalbedrag van 224,8 miljoen euro, waarvan het gros (159,6 miljoen euro) voor de Wmo was bestemd en 65,2 miljoen euro voor de Jeugdwet.

<Als je dit zo leest dan denk je aan overheidsfraude.>

De verlaging van de budgetten heeft niets te maken met het beleid van gemeenten (waaronder bijvoorbeeld onderbesteding van Wmo-budgetten), stelt de VNG, maar alles met groepen cliënten die in tegenstelling tot waar voor de decentralisaties per 2015 vanuit werd gegaan niet onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet vallen, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz), of andersom. Gemeenten hebben in bepaalde gevallen wel geld van het rijk gekregen, maar hebben uiteindelijk geen zorg en ondersteuning hoeven te regelen en te betalen. In sommige gevallen zijn er ook mensen die bij de gemeente om ondersteuning hebben gevraagd, terwijl zij in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz, en daarmee voor rekening van het rijk.

<Mag je stellen dat de VNG, namens de gemeenten, verkeerd cijfermateriaal heeft aangeleverd? En ondertussen, zie andere bijdragen, gewoon vragen om meer geld. Je moet wel Spaans lef hebben.>

De ‘hersteloperatie’ is een eenmalige. Eerder dit jaar is afgesproken dat er geen sprake kan zijn van communicerende vaten tussen de Wlz, Wmo, Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). ‘Daarmee is voorkomen dat gemeenten en rijk elk jaar moeten 'afrekenen' bij groei of afname in de domeinen’, aldus de VNG.
'Jaarlijkse afrekening doet immers geen recht aan de beweging die gemeenten maken bij de investeringen in de algemene voorzieningen, het inclusie-beleid en het wijkgerichte preventieve beleid. De nu aangebrachte mutaties maken een eind aan deze discussie’, schrijft de gemeentekoepel aan haar leden.

<Hier staat heel verdienstelijk. Als we teveel krijgen, pikken we het in. Er wordt niet gerept over een mogelijk tekort. Immers, dan heeft de VNG weer incidenteel iets te miepen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.