Whoehahaha....Elsevier heeft premier Mark Rutte uitgeroepen tot "Nederlander van het Jaar". Waarom? Nou, de Nederlander van het Jaar is de man of vrouw die volgens Elsevier in positieve of negatieve zin een stempel op het jaar heeft gedrukt. Want kijk,zegt Elsevier, in een jaar waarin iedereen, de media niet uitgezonderd, vooral oog had voor het negatieve, straalde de minister-president een opgewektheid en optimisme uit, die gelukkig maakt. Zo ook de hele redactie van Elsevier. Lees hoe zij hun keuze voor Rutte motiveren: "Als een haptonoom weet hij de juiste snaar te raken, houdt hij de moed erin en voorkomt hij dat het land volledig bevangen raakt door somberheid over economische vooruitzichten." Whoehahaha....Elsevier heeft premier Mark Rutte uitgeroepen tot "Nederlander van het Jaar".  Waarom? Nou, de Nederlander van het Jaar is de man of vrouw die volgens Elsevier in positieve of negatieve zin een stempel op het jaar heeft gedrukt.
Want kijk,zegt Elsevier, in een jaar waarin iedereen, de media niet uitgezonderd, vooral oog had voor het negatieve, straalde de minister-president een opgewektheid en optimisme uit, die gelukkig maakt. Zo ook de hele redactie van Elsevier.
Lees hoe zij hun keuze voor Rutte motiveren: "Als een haptonoom weet hij de juiste snaar te raken, houdt hij de moed erin en voorkomt hij dat het land volledig bevangen raakt door somberheid over economische vooruitzichten."

Verdient een man die land en volk verraadt, die het uitlevert aan een vreemde mogendheid de titel "Man van het Jaar? Vreemde ideeën houdt Elsevier er op na !!
Ik zou wel eens willen weten in wat voor een naïeve sprookjeswereld deze "Man van het Jaar" leeft.  
Iemand die de soevereiniteit en democratie bij het grof vuil zet verdient deze titel niet, integendeel; Die zou, zodra hij een voet over de grens zette, gearresteerd en berecht moeten worden voor landverraad!

Volgens premier Rutte gaan er met de nieuwe afspraken van 9 december, geen extra bevoegdheden naar Brussel.Want er zijn helemaal geen nieuwe afspraken gemaakt, zegt hij. Was gewoon ouwe koek!
Geen nieuwe afspraken..geen nieuwe afspraken... Waarover heb je dan vergaderd? Sul!
Nou ja, er is natuurlijk wel een nieuw Europees Begrotings Verdrag uitonderhandeld, maar kijk onnozele burger, eindelijk hebben we nu geregeld wat we in het Verdrag van Maastricht hebben nagelaten te regelen.
En volgens hem is het dan ook onnodig om een referendum te houden over het nieuwe Europese begrotingsverdrag.  De overeenkomst over begrotingsdiscipline bestaat niet uit nieuwe afspraken. : Het is een sluitstuk van de invoering van de euro"
Maar Rutte, als je nu iets regelt wat voordien niet was geregeld dan is dat nieuw. En al zeker omdat wat op 9 december werd geregeld een overdracht van soevereiniteit inhoudt.

Dat wat nu geregeld is werd met het Verdrag van Maastricht niet geregeld omdat te veel landen daar op tegen waren.
"Het is het sluitstuk van de invoering van de euro". Inderdaad, de totale overdracht van alle soevereiniteit kun je beschouwen als een sluitstuk van de oprichting van een politieke Europese Unie.

En een gekwalificeerde meerderheid waardoor Nederland het vetorecht verliest, is dat niet nieuw? De optie om niet aan de regels voldoenende landen automatisch sancties op te leggen, is dat niet nieuw? Brussel de zeggenschap geven over de begroting van niet aan de regels voldoenende landen en dus de feitelijk het bestuur over te nemen, is dat niet nieuw?
Nederland voldoet ook niet aan de voorwaarden: begrotingstekort 4,5%, staatsschuld meer dan 64%.
Nederland komt dus ook voor die "niet nieuwe" sanctieregels in aanmerking. En dan nog wat: de grote landen kunnen als het hun belieft wijzigingen aanbrengen met hun gekwalificeerde stemmen, Nederland nooit.

Is dat niet nieuw Rutte?  
Flagrante leugens en ordinaire misleiding. Beschamend.
Rutte heeft zich samen met De Jager van het CDA het vuur uit de sloffen gelopen voor overdracht van meer financiële bevoegdheden naar Brussel beweert nu dat met het in werking stellen van het ESM de financiële macht niet meer dan nu al het geval in Brussel komt te liggen.
Hebben ons regelrecht een financiele dictatuur ingerommeld.
Een financieel europees dictatorschap uit Brussel, met oplopende staatsschulden, waardevermindering van pensioenfondsen, of misschien zelfs het nationaliseren van onze private pensioenfondsen, want Brussel eist begrotingsevenwicht(op te nemen in de grondwet) en daar voldoet Nederland niet aan.
Want, om een zware financiële sanctie te voorkomen zouden zo maar de pensioenfondsen kunnen worden gebruikt...ja, tijdelijk dus hè? Net als het kwartje van Kok!!
Dat zoiets helemaal niet denkbeeldig is bewijst wel dat de Portugese regering geld uit de pensioenfondsen heeft geroofd om aan de eisen van Brussel te kunnen voldoen.
Rutte is een bewonderaar van de fundamentalistische eurofiele leider van de liberalen in het EU-parlement Guy Verhofstadt. Eens te meer een reden om bang te zijn voor onze pensioenen. Toen Verhofstadt nog premier van België was heeft hij het pensioenfonds van het NMBS genationaliseerd om zijn begroting in evenwicht te krijgen.
Denk dus niet dat zoiets niet kan !!
“Met een ridicule lach wuift popie jopie Rutte het feit weg dat onze soevereiniteit hiermede ten grave wordt gedragen.”
quote auteur
De arrogantie van Rutte is werkelijk verbluffend. Dat hij zich slechts in presentatie en retoriek van die andere landverrader, Balkenende, onderscheidt werd ons in de afgelopen maanden zo klaar als een klontje.

Er moet een referendum komen. Rutte wil niet. Platte volksverlakkerij. Doorzichtig in al zijn kwaadaardigheid.
Het idee dat Papandreou een referendum wilde houden, vond Rutte te bizar voor woorden en had het lef om zijn Griekse collega telefonisch te kapittelen!!
Dit akkefietje had bij ons alle alarmbellen moeten doen rinkelen over het democratische gehalte van Rutte en de VVD en hun opvattingen over democratie.
Alles voor de bühne...één grote poppenkast.   
Met de typering van Van Rompuy dat er sprake is van een 'beperkte' verdragswijziging wordt de macht van ongekozen Brusselse eurocraten buitenproportioneel vergroot.

Met een ridicule lach wuift popie jopie Rutte het feit weg dat onze soevereiniteit hiermede ten grave wordt gedragen.
Maar we hebben het hier wel over in onze grondwet vastgelegde recht van het parlement: het budgetrecht. Dat wordt ontnomen. Daar is een grondwetswijziging voor nodig.

Dan wilde ik het nog even met u hebben over dat andere Brusselse agendapunt: het EMS.
Na de ondertekening van het ESM verdrag op 11 juli 2011 leek het alsof er nooit over dit instituut zou zijn gesproken !!!
Alles wat we daarover weten, hebben we uit uitgelekte documenten. Het feit dat Brussel NOOIT open kaart speelt en de burgers adequaat informeert moet ons werkelijk het ergste doen vrezen.

Formeel (op papier) hebben eurolanden het voor het zeggen in het EMS. Maar die zeggenschap is evenveel waard als het papier waarop het geschreven staat.
Uit de destijds uitgelekte documenten weten we dat in werkelijkheid de macht binnen dit instituut ligt bij de Raad van Bewind. Een stelletje technocraten die op hun beurt worden "geadviseerd" door het IMF en de ECB.
In Brussel is er haast om het ESM vervroegd in te voeren vanwege de steeds sterker wordende negatieve Duitse publieke opinie.

Het ESM kan voor 500 miljard euro hulp bieden.
Om te beginnen. Als het ESM er eenmaal is, dan zal snel duidelijk worden dat 500 miljard zwaar onvoldoende is.
In dit verband wordt ook de opstelling van het ECB begrijpelijk. Op 7 december werd in de media gemeld dat het ECB de liquiditeit van de Europese commerciële banken ongelimiteerd gaat verruimen.
De commerciële banken gaan hiermee staatsobligaties kopen van de eurolanden in nood, in de wetenschap dat eventuele verliezen op deze investeringen worden gecompenseerd vanuit het ESM. Het komt daarom uitstekend uit dat de kredietwaardigheid van de eurolanden wordt afgewaardeerd.
De rente op de staatsleningen van de eurolanden wordt daardoor hoger en er valt voor de bankenbandieten meer te verdienen op investeringen in de staatsleningen.
Onder garantie van het ESM. En wie krijgt uiteindelijk de rekening gepresenteerd? De Europese burgers vanzelfsprekend.
De media kondigen al aan dat er in Nederland – en in de andere eurolanden- ZWAAR gaat worden bezuinigd op de begroting.
En dat gaat in eerste instantie ten koste van de hypotheekrente aftrek en de uitkeringen.

Rutte lijkt een even grote gluiper als Balkenende.{jpageviews 00 right}