Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Velen met mij houden hun hart vast bij het waarnemen van de ontwikkelingen in Europa, die zich de laatste tijd in razend tempo voltrekken. De EUSSR voert een simultane oorlog tegen het vrije Westen. Dachten wij aanvankelijk nog dat wij alleen ten strijde dienden te trekken tegen de door de EU opgelegde islamisering van Nederland en Europa als geheel, nu is daar ook nog eens de strijd bijgekomen van de gewone hardwerkende en belastingbetalende burger tegen de op hen parasiterende politieke elite en niet te vergeten de financiele elite die in gesophisticeerde en futuristische bankgebouwen hun duivelse plannen zitten te bedenken hoe het laatste dubbeltje uit uw broekzak te peuren.
8Velen met mij houden hun hart vast bij het waarnemen van de ontwikkelingen in Europa, die zich de laatste tijd in razend tempo voltrekken.
De EUSSR voert een simultane oorlog tegen het vrije Westen. Dachten wij aanvankelijk nog dat wij alleen ten strijde dienden te trekken tegen de door de EU opgelegde islamisering van Nederland en Europa als geheel, nu is daar ook nog eens de strijd bijgekomen van de gewone hardwerkende en
belastingbetalende burger tegen de op hen parasiterende politieke elite en niet te vergeten de financiele elite die in gesophisticeerde en futuristische bankgebouwen hun duivelse plannen zitten te bedenken hoe het laatste dubbeltje uit uw broekzak te peuren.

Alle landen in Europa alsmede die in de Verenigde Staten van Amerika hebben zwaar te lijden onder de frauduleuze praktijken van de banken, immers, daaruit is de economische crisis voortgekomen. En wie mag de rekening van die frauduleuze bankpraktijken betalen?
U !! Want u bent productief, u betaalt belastingen. Dus bent u de kip die geplukt kan worden.

Het is een wijsheid als een koe dat men niet diegenen dient te vragen problemen op te lossen die zijzelf met fraude en wanbeleid hebben veroorzaakt. En zie wat er gebeurt! De politici die maatregelen moeten bedenken om de economische problemen de wereld uit te helpen, laten zich bij hun maatregelen en beslissingen leiden door juist degenen die ze veroorzaakt hebben.
En het wrange van al die maatregelen is dat alleen zij die schuld hebben aan onze economische achteruitgang voordeel hebben bij de beslissingen die onze minister van financiën en de euro-commissarissen nemen. Al hun beslissingen maken de crisis alleen maar dieper want zij lopen geen enkel risico: Jan met de korte achternaam, of zo u wilt Gekke Henk en tobbende Ingrid, krijgen de rekening ter voldoening op hun bordje.
Want zoals ik al eerder heb gezegd: wanneer zij die risico lopen, geen risico lopen, die zullen hun gedrag echt niet wijzigen.

Ja, ze zullen daar gek zijn !

Met andere woorden: wanneer de overheid en de EU bij elke miskleun van de banken met een grote geldbuidel met daarin van u en mij geroofd geld staat te zwaaien om hen te redden, zullen we niet hoeven te rekenen op iets wat ook maar in de verste verte lijkt op een gewijzigd, zelfreinigend beleid.

Het is allemaal begonnen met het ons door de strot wringen van het onrechtmatige Verdrag van Lissabon. De eerdere versie, de Europese Grondwet, werd middels een referendum met grote meerderheid door ons verworpen.
Op last van de EU werd er door Balkenende c.s.zo geschaafd, gereshuffeld en misleid dat de hele Tweede Kamer (m.u.v. de PVV !!) -nog met lodderogen van het zoveelste reces -lees vakantie- het Verdrag van Lissabon goedkeurde, waarmee onze soevereiniteit, ons zelfbeschikkingsrecht, door de goot werd gespoeld.
Een overtreffende trap van een gotspe is er niet daarom wil ik dat woord gebruiken voor de beweringen van onze politici dat "Lissabon" de democratie binnen de Europese Unie en dat van het Europese parlemnt zou vergroten.
Wij weten nu -helaas door schande en heel veel schade- beter!! Juist het tegenovergestelde is in de praktijk het geval.

En zie, nu per 1 december 2009 dat vermaledijde Verdrag van Lissabon in werking is getreden vallen er plots lijken, zeer veel lijken uit de kast.
Alsof een seriemoordenaar aan het werk is geweest.
Was ook zo !! En die seriemoordenaar heet de Europese Unie !!
De crisis van de schuldenlanden, die eerst door de banken van zoveel geleend geld werden voorzien dat zij die schulden onmogelijk nog zouden kunnen terugbetalen,zelfs de rente op het geleende geld nog niet eens meer kunnen voldoen, wordt door de Europese Unie aangegrepen
om -lijnrecht in tegenspraak met bepalingen uit eerder Europese verdragen- een noodfonds van 750 miljard euro er door te drukken.

Als onze politici en met name onze brillantine vetkuif Jan Kees de Jager ons de waarheid zou hebben verteld over de maatregelen dan zou de meerderheid van onze bevolking er tegen zijn geweest.
Dat dat zo zou zijn wist het Politbureau in Brussel natuurlijk maar al te goed.
Daarom kwamen reflexen van oude politieke gebruiken bovendrijven en werd er glashard gelogen over de aard van de maatregel.

Weet u nog wat brillantine Jan Kees ons op de mouw probeerde te spellen?
De maatregel zou een eenmalige zijn en.....joepie...!! we zouden er nog aan verdienen ook !! Want over de lening van de rijke EU-landen aan de arme moest rente worden betaald.. Kassa!!
En bovendien zat er nog een menselijk kantje aan ook. En menselijk zijn we...toch?
Griekenland zou door ons gered worden van de ondergang, speculanten krijgen geen kans meer en de Grieken kunnen weer aan de Ouzo en de Sirtaki...
Hoppa.. !! Bovendien kunnen ze, zoals ze dat gewend waren lekker genieten van een onbekommerd leven en een vroeg pensioen. Iedereen gelukkig in de heilstaat Europa ???
Maak dat de kat wijs, maar niet deze kater !!!

Leugens, allemaal gore leugens!
Want wat bleek? Al snel na de eerste hangmat van 750 miljard werd gesproken over uitbreiding van het noodfonds.
Bovendien kreeg het fonds een permanente status.
Henk, Ingrid, even de toch al uitgeknepen beurs trekken, en verheug je in een nieuwe blijvende belastingmaatregel!!

Op ons forum hebben we zo vaak gesproken over de EU-crisismaatregelen, waarbij onze webmaster Dirko en forumlid Aegolius hun grote financiële kennis met ons deelden.
Zij waren het die mij -een macro-financieel minderbegaafde- uitlegden dat Nederland en andere rijkere landen helemaal niet aan bovengenoemde maatregel van borgstelling zou verdienen.
Want die rijkere landen moeten het hulpgeld zelf namelijk ook lenen, derhalve wordt onze staatsschuld nog maar eens verhoogd en dienen wij extreme bezuinigingsmaatregelen doorvoeren om die schuld te kunnen terugbetalen.
Bovendien wordt de kredietstatus van de rijkere landen door de extra schulden verlaagd waardoor wij weer meer rente zullen moeten gaan betalen over eigen staatsleningen.

Tel uit je winst!!
Heeft het Griekenland geholpen? Nee !! De economische cijfers zijn belabberder dan ooit.Het land staat aan de rand van de afgrond.

Kijk wie vervolgens al staat te trappelen: Ierland, Portugal, Spanje, België en Frankrijk. Frankrijk was zelfs niet eens meer in staat om ambtenaren salarissen over de maand december uit te betalen.

Het benodigde bedrag van 750 miljard euro is inmiddels aangegroeid tot het duizelingwekkende bedrag van 3.500 miljard.!! Politici wordt door de €USSR belemmerd open en eerlijk over de belabberde financiële positie van Europa te communiceren met de bevolking.
Alle beslissingen worden door de Europese politieke elite in alle stilte genomen en zelfs in de spaarzame persberichtjes wordt nog gelogen!!
Want de Europese obligaties (waar alle Europese burgers ook nog eens voor opdraaien) zijn helemaal NIET van de baan, ofschoon ze in de laatste bijeenkomst van EU-ministers niet goedgekeurd werden.
Want zoals met de Europese Grondwet die werd verworpen zal er ook met die obligaties een modus gevonden worden om ze ons door de strot te duwen.

Want linksom of rechtsom:
Wij hardwerkende en belastingbetalende burgers mogen wél betalen maar verder onze bek houden.
En al waar wij bang voor worden gemaakt zoals terroristen, virusjes, smeltende ijskappen, een Nederland dat verzuipt vanwege de smeltende sneeuw ergens in de Himalaya??
Een Armageddon dat ons wordt wijsgemaakt opdat wij ons als makke schapen naar de slachtbank laten leiden.
Angst maakt murw !!

De enige politieke partij die zag dat én de islam én de Europese Unie de grootste gevaren vormden voor onze vrije Nederlandse samenleving is de PVV.

Begrijpt u nu waarom de weerstand en de haat tegen de PVV zo groot is?
Het belemmert de politieke elite hun duivelse plannen op ons uit te voeren.

Denk a.u.b. daaraan als u op 2 maart a.s. in het stemhokje staat !!

Want genoeg is genoeg !!!


{jpageviews 00 right}