Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
De "opstandelingen", zijn ruimschoots van de modernste wapens voorzien via via,en het westen heeft langdurig grote wapenleveranties aan Gadaffi gedaan, hetgeen dus betekent dat met wapentuig dat we zo happig waren om te leveren, zullen worden bestookt. En waar is Obama? Obama is stil, vindt u niet? Leesplankjes links en rechts van hem kwijt? Speechwriter de hielen gelicht? Tja, zonder die speechwriter geen bevlogen woorden. Change...yes we can!! Tracht hij met diezelfde slogan de invloedssfeer van Amerika te verplaatsen en uit te breiden naar Zuid-Amerika? Jaha...daar is ook olie !! Of komt Obama pas weer in beeld als alle voormalige autocratische leiders in Noord-Afrika zijn weggewerkt en de Moslim Broederschap in een gespreid bedje kan stappen? Hier mijn "keek op de week": U vraagt zich misschien, net als ik af wat de coalitietroepen nou eigenlijk doen in Libië? Nee, ze zijn daar niet om de rebellen te helpen, kom nou, echt niet! Het gaat om de burgerbevolking...burgerbevolking? Heeft die dan de wapens tegen Gadaffi opgenomen? We weten allemaal dat ze enkel een mandaat van de Verenigde Naties hebben om burgers te beschermen. Dat mandaat is er gekomen omdat in 2005 bij een VN-top van wereldleiders overeengekomen is dat de internationale gemeenschap, via de veiligheidsraad, in actie moet komen wanneer de overheden van een land in gebreke blijven om hun bevolking tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de mensheid te beschermen. De veiligheidsraad heeft dus zijn verantwoordelijkheid genomen en de coalitie toegestaan een vliegverbod in te stellen en met alle mogelijke middelen maatregelen te nemen om burgers te beschermen tegen dreigende aanvallen."Met alle mogelijke middelen" betekent voor ingewijden het legitimeren van militair geweld. Via ons "ministerie van Oorlog" en onze staatsmedia wordt de publieke opinie gemasseerd en gekneed over de successen die de internationale coalitietroepen boeken in de strijd tegen de vliegtuigen en tanks van Gadaffi's leger tegen het eigen volk: alles verloopt naar plan. Maar wat het plan van de coalitie is komen we niet te weten. Mocht u denken dat na het Verdrag van Lissabon en de benoeming van de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse aangelegenheden en veiligheidszaken, lees: Europese minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Ashton, de Unie als internationale eenheod zou gaan opereren, die komt bedrogen uit. Ashton is er wederom niet in geslaagd alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en heeft de verdeeldheid binnen de Europese Unie het onvermogen van mevrouw Ashton wederom duidelijk blootgelegd. Frankrijk en Groot Brittanië namen het voortouw om hen moverende redenen! Een resolutie van de Veiligheidsraad was er natuurlijk nooit gekomen als de Westerse landen om een machtiging hadden gevraagd om een regime-chance in Libië te bewerkstelligen... en toch is dit precies wat er nu aan het gebeuren is. De steun die de coalitie verleent aan de rebellen stelt hen in staat de een na de andere stad te heroveren en door te stoten naar Tripoli. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben Gadaffi al herhaaldelijk opgeroepen om afstand te doen van de macht, maar geen van de westerse politieke leiders durft er openlijk voor uit te komen dat de uiteindelijke doelstelling van het militair ingrijpen een verandering van het regime is. Ben het met iedereen eens die stelt dat Gadaffi een bloedige dictator is voor zijn eigen volk, en een ernstig gevaar vormt voor de internationale gemeenschap. Dit lieverdje steunde het internationaal terrorisme en ook hij werkte aan programma's voor massavernietigingswapens. Ik las op het internet dat volgens zijn voormalige minister van justitie Gadaffi persoonlijk opdracht heeft gegeven voor de aanslag op het lijnvliegtuig, bekend als de Lockerbie-aanslag die 270 slachtoffers maakte. Deze terreurdaad kon echter niet verhinderen dat het westen hem rehabiliteerde omdat zij zijn "bekering" diplomatiek heel goed konden gebruiken om Iran er toe te bewegen de massavernietigingswapens af te zweren en daarvoor door het westen beloond zou worden met westerse samenwerking. Een prachtig staaltje van onfrisse koehandel in buitenlandse politiek. In Den Haag wordt op de oorlogstrom geroffeld. Gadaffi valt zijn eigen burgers aan en dat kunnen en mogen we niet voor onze rekening nemen, derhalve: ingrijpen ! Maar zijn de rebellen, de opstandelingen of hoe u ze ook wilt noemen wel gewone burgers? Zij zijn in het internationaal humanitair recht zélf geen burgers, las ik, en kan het regime van Gaddafi hen wel degelijk aanvallen als "combattanten". Hoe komt de coalitie hier uit? Ik heb u al eerder gezegd dat ik vind dat het Westen zijn vingers hier niet aan had moeten branden. Er is een Arabische Liga en een OIC en die hadden hun opstandige "broeders" in Libië te hulp moeten schieten. Het ingrijpen door het Westen brengt voor ons westerlingen in de toekomst alleen maar grote ellende (migrantenstromen) en meer terroristische aanslagen door de verliezende partij. De "Arabische wereld" doet mee, juicht de coalitie... Jaja, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hebben onder zware druk twee vliegtuigjes toegezegd !! Internationaal terrorisme is een immens probleem, kraait Den Haag, dat met alle middelen moet worden bestreden, maar zouden die idioten nou niet in de gaten hebben dat zij met hun acties in Afghanistan en nu weer in Libië het internationaal terrorisme uitlokken? Rutte loopt als een hondje achter de meute hongerige wolven uit Europa aan en heeft Nederland een nieuwe oorlog ingerommeld en als het mis gaat, ( en dat doet het!) dan zijn wij, gewone burgers de klos. Zoals altijd in een oorlog is het eerste slachtoffer: de waarheid. De enige met een klare blik en een rechte rug is Geert Wilders en zijn PVV...geef hem massaal onze steun!