Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De nieuwe meting van politieke voorkeur van Maurice de Hond van vandaag heb ik niet, zoals te doen gebruikelijk, kunnen lezen op Peil.nl maar op The Post Online. Op Peil.nl. dateert de laatste meting van 17 mei 2020. Maar goed, TPO heeft de meting van vandaag en bij deze nieuwe meting van politieke voorkeur zien we de sterke positie van de VVD. Het is duidelijk dat kiezers het optreden van Rutte waarderen en de VVD dus nu bijna 2 groot is als de partijen, die daar achter staan.


Corona-aanpak Rutte
In Nederland heeft Rutte c.s. gekozen voor een "intelligente lockdown". Laten we dat dan ook vooral "intelligent" houden en niet een alibi voor pressie en dwang. Het RIVM heeft een aantal adviezen, richtlijnen gegeven om de risico’s van virusbesmetting te verminderen. Het grootste deel van de RIVM-adviezen zijn leef adviezen zoals het “handen wassen”-advies. Het RIVM is slechts een rijksinstituut en maakt dus geen wetten
Regering en parlement maken wetten, maar vanuit "nood breekt wet"-gedachte zijn de Tweede en Eerste Kamer buitenspel gezet. Lekker makkelijk want nu kon het kabinet sommige RIVM-adviezen in strafrechtelijke verbodsbepalingen omzetten. In het bijzonder de 1,5 meter richtlijn in het strafrechtelijk samenscholings- en groepsverbod. De uitwerkingen van de regels waarvoor je bij overtreding gestraft kunt worden zijn gemaakt door de Rijksoverheid, de 25 Veiligheidsregio’s en gemeenten. Een lappendeken aan regels voldoet niet aan de zorgvuldige wetgevingseisen. Onderwijs, sport, zorg, bedrijven, beroepen: iedere sector, zelfs iedere winkel, krijgt te maken met nieuwe eigen regels en protocollen. Nederland is zich aan het ingraven met nieuwe regels en met verfijningen en uitzonderingen daarop. Eenvoudig, duidelijk, uitvoerbaar en handhaafbaar wordt het niet.

Gevolg is dat mensen geïrriteerd raken, opstandig worden en massaal zich er niet aan houden. Omdat de proportionaliteit van de regels zoek is. De huidige regels staan niet in verhouding tot het doel, met massale overtreding tot gevolg. Handhaving wordt willekeur, de een wordt beboet, de ander komt ermee weg. Het ene bedrijf gaat na een paar weken failliet het andere krijgt subsidies en kan de tent nog even openhouden. Onnavolgbare verschillen in uitvoering en wijze van handhaving. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn foetsie. En, Mark Rutte, over populisme gesproken...het stoppen van de afbraak wordt niet bereikt door een leuke maatschappelijke discussie met jongeren op te zetten maar door het weer in balans brengen van de samenleving met proportionele strafrechtelijke maatregelen. De strafrechtelijke uitwerking van het 1,5 meter advies is dat duidelijk niet en zal vervangen moeten worden door een logische, voor iedereen te begrijpen en na te kunnen komen regels.

Ik erger me zo aan al die media die het hijgerig over de ‘eerste golf’ hebben. Alsof ze hopen/weten dat er een tweede komt. En een derde.
Sylvia Witteman


Er is een geval van een burger die die regel overtrad, werd aangehouden en protesteerde. Die man was er afgekomen met een boete en een administratieve notitie, maar hij verzette zich. En toen ging ie dus drie weken effectief achter de deur. En dat is niet fijn, het is zelfs verschrikkelijk. Maar ja, wet is wet.

"Vadertje Rutte"
Als volleerde dominees doen ministers en de premier het ene morel appél na het andere, constateert Geerten Waling. ‘Vadertje Rutte’ staat in een lange traditie van bevoogdende bestuurders, maar houdt zijn morele gezag stand tegen al die mondige, steeds luider morrende burgers? Rutte zei aanvankelijk dat Nederlanders ‘volwassen burgers’ zijn voor wie geen totalitaire lockdown nodig is. Voor deze modelburgers was een "intelligente" lockdown genoeg. …"Intelligente" lockdown. Bekt Lekker. Liberaal ook. Het liberalisme staat voor een minimale overheidsbemoeienis. Minimale overheidsbemoeienis...niemand zal hierin de liberaal Rutte ook maar in enige mate herkennen. Onder hem is de regelgeving tot ongekende omvang toegenomen, terwijl de bescherming van de burger in de praktijk tot ongekende omvang is afgenomen. Nu weer de Corona aanpak. Hij hanteert het meest ondemocratische middel van de Noodverordeningen, die zelfs zover gaan, dat bepaalde zaken genoemd in onze Grondwet buiten werking worden gesteld. De regels worden zelfs met de maatlat in de hand gehandhaafd, terwijl de noodverordeningen slechts bedoeld zijn voor de snelle aanpak van zich plotseling voordoende plaatselijke ernstige verstoringen van korte duur. Onder Rutte, staat de Nederland op zijn kop.

Wereldwijd zijn 6 miljoen mensen besmet (geweest) met corona. Op een wereldbevolking van 7,7 miljard is dat 0.078%. Is dat nou dat zeer besmettelijke virus?


Corona is zo "gevaarlijk" omdat het een gehyped virus is dat door de Verenigde Naties en haar organisatie de WHO en met grote bereidwilligheid van de media wordt gebruikt om politici over de hele wereld onder druk te zetten om hun burgers de stuipen op het lijf te jagen. Dat is de enige verzachtende omstandigheid die Rutte had. Daarna is hij gigantisch door de mand gevallen. Hij is geen leider maar een volger. Blindelings volgde hij de eenzijdige adviezen van het RIVM op. Bang om af te wijken. Bang om zelf beslissingen te nemen. Bang om belangen af te wegen en dan mogelijk van eventuele gevolgen de schuld te krijgen. Het was beter voor de lafbek zich te verschuilen achter het RIVM.

De dag des oordeels
In de komende maanden, tot aan de verkiezingen in maart 2021 zal over het doen en (na) laten van Onze Grote Crisismanager en zijn clown paladijn met de fopschoenen steeds meer bekend worden, in het bijzonder of het wel strikt noodzakelijk was de economie zoveel schade toe te brengen en of andere, minder ingrijpende maatregelen beter waren geweest. Eén virus was voor Rutte genoeg om alle jaren van hard werken en informatievoorziening teniet te doen. Angst, deze keer niet voor een oorlog of financiële crisis, nee, deze keer werd de gezondheid van iedereen gebruikt om mensen bang te maken.

Ik heb mij verbaasd over het gemak waarmee een griepvirus (ja, Covid 19 bestaat) gebruikt wordt om zowat alle grondrechten met voeten te treden zonder dat daar enige vorm van democratische besluitvorming aan te pas is gekomen. Mag dit wel? Let wel, die mensen die ons deze maatregelen opleggeen bepalen wat daar wel en niet mag gebeuren, wat er wel en niet op straffe van belachelijk hoge geldboetes zijn in dienst van ons, zij zouden ons moeten vertegenwoordigen!

Netflix
En ze komen dichterbij. De overheden zitten nu zowat naast je op de bank en bepalen wat daar wel en niet mag gebeuren, wat er wel en niet gezegd mag worden op TV, wie en hoeveel mensen bij je op bezoek mogen komen en zelfs hoe ze gekleed gaan, ja, het vermaledijde mondkapje, etc. Overheden runnen nu niet alleen de samenleving aan de buitenkant maar zelfs aan de binnenkant.Voortdurende indoctrinatie via talloze tv programma’s, krantenartikelen, matrixborden langs de wegen, handhavers en politie die op elke hoek van de straat, in elk winkelcentrum, enz, posten om dissidenten te bestraffen, mensen die zich ervan bewust zijn dat ze ook zelf kunnen en mogen nadenken of ze al dan niet mee willen doen aan de algemeen verklaarde ongrondwettelijke verordeningen die bovendien ondemocratisch tot stand zijn gekomen. Het lijkt wel een Netflix-serie die nu in werkelijkheid uitgespeeld wordt.
Bedenk wat dit zegt over het functioneringsniveau van hen waaraan wij ons bestuur hebben toevertrouwd!

De dure maatpakken, de zijden dassen, de gepoetste schoenen, de decors, het is allemaal schijn.


Zingen ze nu tijdens de covid hype niet ook allemaal hetzelfde liedje.....? Aanwijzingen genoeg dat verschillende zaken gehypt zijn geworden via de aansturing van de media.

Het is duidelijk dat ze ons de mond willen snoeren, sterker nog, onze monden zijn feitelijk al gesnoerd, letterlijk met een mondkapje en de massa wil dit notabene zelf! Het enige lichtpuntje dat ik momenteel kan zien is de kleine maar groeiende groep mensen die vraagtekens stellen bij dit alles. Die je nog wel een dikke knuffel geven of een warme hand, die het maling hebben aan de anderhalve meter afspraak die geen afspraak is maar een fascistisch ondemocratisch opgelegde levensbeknottende maatregel van mensen die ons sinds dat ze er zijn financieel en nu ook moreel en emotioneel uitkleden waar ze maar kunnen en daar met onze belastingcenten ook nog eens ongelooflijk goed voor betaald krijgen. Wij zijn daar allemaal zelf bij want feitelijk hebben die mensen helemaal geen macht, wij hebben de macht maar durven deze niet in te zetten.

Je bent een paria als je een andere mening hebt. Bel snel de NSB kliklijn die door de overheid in het leven geroepen is, want er is hier iemand die anders durft te denken. Schande! Want in klikken en aangeven zijn de Hollanders kampioenen. Kaal scheren die kop, zodat iedereen hem/haar kan herkennen.

Het ogenblik komt allengs dichterbij waarop alles duidelijk en zichtbaar wordt. Ben zeer benieuwd of al die mensen de De Grote Crisisleider en zijn clown dan nog zo bejubelen en dat zonder baan, failliet of met gedecimeerde omzet nog blijven doen. Dit te meer als vast komt te staan dat men de verkeerde maatregelen heeft getroffen.

Anderhalve meter samenleving
Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat die anderhalve meter samenleving kolder is en dat we grootschalig in de maling genomen worden. Het trieste van het verhaal van het RIVM is dat er aan circulaire redenatie gedaan wordt. Er is de anderhalve meter regel bedacht en er wordt bewijs bij gezocht. Dit met inmiddels veel grotere negatieve effecten op sociaal en economisch gebied. Iedereen voelt intuïtief dat er meer achter die anderhalve meter zit. Ik las dat die anderhalve meter is nodig om directe lees- en schrijf functionaliteit van uw DNA/RNA mogelijk te maken. Daarvoor moet dus iedereen voldoende afstand houden. Die afstand is handig en noodzakelijk in “the internet of things” waarin de mens 1 van de dingen zal vormen. We blijven het volgen...!

Ik ga het hier niet over cijfertjes hebben want de massa gelooft toch alleen maar de mensen met de witte jassen, de zogenaamde experts op het gebied van virussen. Experts noemen ze zich maar tegelijkertijd vertellen ze dat dit een geheel nieuwe vorm van virus is dus hoe kunnen ze hier al expert in zijn? O ja, ZIJ hebben ook al een nieuwe griepepidemie voorspeld, besteld is misschien een beter woord. Wat zijn Zij toch helderziend en bijzonder.

Digitaal paspoort
Heb gelezen dat wie braaf alle aanwijzingen van de overheid opvolgt krijgt een digitaal paspoort. En op vertoon daarvan mag je dan naar de winkel en fietsen en misschien zelfs wel vliegen..! Eigenlijk is het wel duidelijk dat men alles al klaar had liggen en dat dit dus overduidelijk een 'plan' demie is, een wereldwijde psy-op dus. Psychologische operatie waarin manipulatie via angstcreatie (de overlevingsangst aan te spreken...) totaal uitgebuit is geworden en dat nog steeds gaande is.

En dan nog dit ...
Waren er gisteren in Den Haag nou meer vreedzame demonstranten of politieagenten? Hoe noem je een staat die zo bang is voor vreedzame demonstranten? Waarom moffelt het doorzichtige en zieltogende NOS journaal dit weg, terwijl als er in Moskou een paar demonstranten opgepakt worden, ze hysterisch op hun kop gaan staan?
Het is duidelijk dat wij, de bevolking, op grote schaal zijn én worden belazerd door de z.g. boven ons gestelden. In deze periode van corona worden vele noodregelingen en -wetjes in versneld tempo geregeld door de “regering”. Gisteren in Den Haag een demonstratie tegen de corona-maatregelen maar óók TEGEN de “regering” Rutte. Tientallen mensen gearresteerd op grond van een nood-regeltje omdat zij kennelijk te dicht bij elkaar stonden. Door het snel invoeren van diverse noodregeltjes hebben Rutte en Grapjurk het recht op demonstreren afgeschaft !! Hier hoort men nagenoeg niets over in de linkse media. Democratie in Nederland ?? Onder de bezielende leiding van de lachende leugenaar geheel verdwenen !! Weg met die charlatan, landverrader en bedrieger !!

Ik kan de persco's van Rutte en co op tv, niet aanhoren. We weten toch dat we belazerd worden. We weten toch dat Nederland verkwanseld is. Door Rutte. Met een stalen smoel. En dat de kranten echt gekocht zijn door 2 globalisten-families die daarvoor jaarlijks een enorme subsidie van hun Belgische regering krijgen. "Vrije Nieuwsgaring" noemen ze dat. En de Europese Commissie keek en zag dat het goed was.
Soms benauwd het mij en vraag ik mij af waar dit alles eindigt

Waar deze Keek eindigt is bekend, bij het weergeven van de peilingen van Maurice de Hond van zondag 31 mei 2020
VVD 35 (+2), PvdA 19, PVV 18, CDA 16(-1), GroenLinks 12(-1) FvD 11, D66 10, SP 10, ChristenUnie 7(-1), PvdD 5, SGP 4. 50Plus 1, PvdT 1

 

 

....