Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief


De 50 topindustriëlen maakten al decennia geleden plannen die nu - afhankelijk van de nationale omstandigheden - versneld worden uitgerold, waarbij de crisis als dekmantel wordt gebruikt.
Namen?
Denk aan de Lissabon-agenda 2010, Europa 2020, enz. Met daarnaast nog ervan afgeleide nationale benamingen.

In februari 2010 lanceerde de ERT een nieuwe versie: Visie op een competitief Europa. Soortgelijke geluiden laat ook Wientjes regelmatig horen. Deze ondernemersstrategie wordt uitgevoerd door het duo Rutte/Verhagen. Gedoger PVV, Eu-sceptisch/-kritisch,weigert op deze cruciale punten, steun/medewerking te verlenen Van enige oppositie tegen de plannen van het kabinet is in de Tweede Kamer nauwelijks sprake. Integendeel, juist de sociaal democraten blijken de grootste voorvechters te zijn van het doorvoeren van de voor de burger rampzalig uitpakkende plannen; zijn de grootste steunpilaren !!


Denk dat het kapitalisme, zoals het was bedoeld met kansen voor elke burger, zich in de eindfase van zijn bestaan bevindt.

Van wat het had moeten worden, namelijk een vernieuwende maatschappij-orde, is het verworden tot een destructief maatschappijsysteem. Het huidige kapitalisme in al zijn verschijningsvormen kan niet meer worden opgelapt, maar is tegelijkertijd - juist nu het in het nauw zit - naar mijn mening gevaarlijker dan ooit.

In heel Europa zien we dezelfde onwikkelingen, zelfs in de kernlanden

“De sociaaldemocratie speelde een belangrijke rol in de periode dat deze politieke stroming mee mocht doen aan het verdelen van de mondiaal geroofde buit. ”

In Europa probeert het kapitaal het tij te keren, met een verhevigd doorvoeren van privatiseringen (afbraak staatsbemoeienis; onttrekken aan politieke besluitvorming), ondanks het feit dat vaststaat dat de maatregelen schadelijk zijn voor de bevolking. De kern van de maatregelen tegen Griekenland, Portugal, Ierland en andere 'Europese achtertuinen (zoals nu Hongarije) van het kapitalisme in de kernlanden' is verdergaande privatisering van staatseigendommen.
Om het verzet tegen verdergaande ( laat ik het beestje maar gewoon bij de naam noemen) kolonisering van niet-kernlanden te breken wordt gepleit voor structurele en definitieve vormen van centralisatie van alle "macht" naar Brussel.

Heb net het pleidooi zitten lezen van 'sociaaldemocraat' en grootgraaier Kok voor zo'n
"staatsgreep".
Hij vindt een europlan van het kabinet nodig, vertelt hij in het FD op 25 augustus." Kok noemt het onvermijdelijk dat meer coördinatie van het financieel-economische beleid van de eurolanden naar Brussel verschuift. Die stellingname past in een lange traditie. Nederland is een van de grondleggers van de EU. Nederland is altijd een trouwe steunpilaar geweest."

De sociaaldemocratie speelde een belangrijke rol in de periode dat deze politieke stroming mee mocht doen aan het verdelen van de mondiaal geroofde buit.
Maar nu er niets meer valt te verdelen, zonder dat dat een onmiddellijk nadeel voor de superrijken betekent, staat deze politieke stroming steeds meer met lege handen en schrompelt haar belang en goodwill zienderogen ineen.( Van 30 naar een zeteltje of 17)). Wat overblijft is de smaak van verraad én de harde werkelijkheid: de "sociaal democratie" heeft het kapitaal nooit iets in de weggelegd. Integendeel: ze was smeerolie voor het systeem !!
Ideologische veren die moesten worden afgeschut, weet u nog?

Volgens Kok dringt de tijd voor Europa om actie te ondernemen. Het akkoord van 21 juli over een nieuw steunpakket voor Griekenland en over de verbreding van het Europese noodfonds EFSF moet zo snel mogelijk worden geratificeerd. Daarnaast moet verdere cordinatie van het economisch beleid volgen, zegt hij. Die ligt in de recente plannen van de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel nu nog teveel bij de verschillende regeringsleiders. Volgens Kok is "dat niet voldoende. Je moet dat samenbrengen in Brussel." "Je kunt niet op Europees niveau tot in detail voorschrijven hoe een arbeidsmarkt moet functioneren, maar je kunt wel op hoofdlijnen aanbevelingen doen aan lidstaten" en "die hoofdlijnen moeten waar mogelijk een dwingend karakter krijgen." En dan bedoelt hij verdere flexibilisering van de arbeid, loslaten van ontslagwetgeving, verlaging van lonen, uitkeringen en pensioenen, afbraak van het publieke domein en andere volgens de ERT noodzakelijke maatregelen om de winsten van het kapitaal zeker te stellen ten koste van het levenspeil van miljoenen hardwerkende mensen.


De politiek van de laatste jaren maakte de rijken rijker en de armen armer.


De meeste besluiten worden genomen door het grootkapitaal in Den Haag en Brussel. In ondernemerskringen, vertegenwoordigd door grote werkgeversorganisatie als die van Wientjes c.s. in Den Haag en door hun handlangers en lobbyisten in Brussel. Want zoals u weet: dáár zit de echte macht. Een macht die geen enkele poging onbenut zal laten het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij de burgers die haar niet hebben veroorzaakt.


Het slagveld in Europa overziend kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dan dat kapitalisme in crisis levensgevaarlijk wordt.


Zag vanavond bij Een Vandaag Rutte weer amicaal en studentikoos lachen. Heeft daar reden voor?

Hij voert immers voor de volle honderd procent de opdrachten uit van het grootkapitaal.
“De bezuinigingsplannen zijn er door geramd en ook internationaal voert de Nederlandse regering de opdrachten stipt uit.”
quote auteur
En de bevolking? Ach, daar maakt Rutte zich niet al teveel zorgen over. Verkiezingen lijken nog ver weg. Al beginnen zich barstjes in de gedoogcoalitie te vertonen m.b.t. extra bezuinigingen waarvoor de PVV de zinloze geldsmijterij die ontwikkelingshulp heet, wil gebruiken. Volhouden Wilders, laat het CDA maar ontploffen en op een strategisch moment het hele kabinet.

De bezuinigingsplannen zijn er door geramd en ook internationaal voert de Nederlandse regering de opdrachten stipt uit.


Cynisch en schaamteloos.{jpageviews 00 right}