Vraag zorgdossier lijkt fraudedossier van regering en parlement

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Ere Lid
  • Ere Lid
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
1 jaar 5 maanden geleden #50206 door gnor
www.volkskrant.nl/4517110?utm_source=VK&...d&utm_content=Tweede Kamer trok ongemerkt 2 miljard uit voor zorg

<Als je ongemerkt 2 miljard kunt uitgeven dan zijn er mogelijkheden t.w.
1. Kamerleden ongeschikt voor de controlefunctie;
2. Partijpolitieke fraude
3. Vriendjespolitiek
4. Regeren over het graf heen (vnl. PvdA)
enz.

Tussentijdse vragen:
Zullen de verpleegden en verplegers er al iets van gemerkt hebben?
Zitten de zakken van de zorgbestuurders al pro forma lekker vol? >

Achter de schermen klinken verwijten aan PvdA-staatssecretaris Van Rijn
Zonder dat ze het zelf in de gaten had, heeft de Tweede Kamer ingestemd met een miljardeninvestering in de verpleeghuiszorg die de betaalbaarheid van het stelsel onder druk zet. Veel fracties voelen zich op het verkeerde been gezet door PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn. Tegelijk is er gêne over het eigen falen.

<Indien het werkelijk zo is dan tekent dit het microdiscussieniveau. Zeiken over 1 Euro voor de Bond tegen het Vloeken en "Oogjes dicht en Snaveltjes toe" wanneer het om de werkelijke controlefunctie gaat.

Schaf dus maar af die Tweede Kamer. We leven toch al in een idiote maatschappij waar de GGZ-patiënten de dienst uitmaken.
Immers, de Kamer(s) hebben alle zinvolle zaken al uitbesteed aan Brussel. Waarom dan de Zorg niet? Is dat enkel om de schijn op te houden en te janken als het zo uitkomt?>

De Tweede Kamer stemde er in oktober (gnor: 2016 dus nog geen demissionair kabinet) stilzwijgend mee in dat het Zorginstituut nieuwe kwaliteitsrichtlijnen zou opstellen. De meeste fracties beseften toen niet dat de politiek daarmee een groot deel van de zeggenschap uit handen gaf.

<Men is zo gewend andermans geld weg te geven en ook de controlemogelijkheden onbenut te laten, dat dit inderdaad niet zal zijn opgevallen.
Er is altijd wel een smoes om dit recht te lullen. Druk, druk, druk is de belangrijkste.>

Verpleeghuizen kregen daarmee de opdracht extra personeel in te zetten. Het kabinet is juridisch verplicht er de financiële middelen voor te leveren.
De paniek sloeg toe in de Haagse binnenwereld toen in maart uit berekeningen van de Nederlandse Zorgautoriteit bleek dat het om miljarden zou gaan.
Het ministerie van Financiën heeft in april nog juridisch laten onderzoeken of de budgettaire gevolgen inderdaad onvermijdelijk waren. Dat bleek het geval. Uiteindelijk bepaalde het Centraal Planbureau (CPB) dat er tot 2021 structureel 2,1 miljard euro extra nodig is. Dat is ook in de begroting verwerkt.

<Het CPB heeft niets te bepalen maar mag enkel berekeningen maken. Een verkeerde insteek derhalve van de VK-schrijver.
Dat het in de begroting is verwerkt, tekent Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen als Toneel.>

De formerende partijen kregen de miljardeninvestering tijdens de onderhandelingen als een voldongen feit gepresenteerd. Een eigen 'politieke weging' was niet meer mogelijk. Het verraste de onderhandelaars totaal. Ze bleken de wetgeving niet goed te kennen. Alle partijen erkennen nu dat ze 'vastzitten' aan de investering, al worden er pogingen gedaan de nieuwe normen uit te voeren met 'slechts' 1,3 miljard. Dat is nog altijd veel meer dan de meeste partijen in hun verkiezingsprogramma hadden gereserveerd.

<Wat hier als voldongen feit wordt gepresenteerd, is een onmogelijkheid. Immers, de formerende partijen hebben, in het bijzonder de VVD, altijd het Zorgdossier onder handen gehad. Wellicht heeft de PvdA, in afwachting van de te verwachten donderslag in maart 2017, wel over het graf heen geregeerd. Dat is geen unicum>

Binnen de partijen wordt schoorvoetend erkend dat ze zelf ook gefaald hebben.

De zorgexperts hadden niet door dat een oordeel van het Zorginstituut de politiek ertoe verplicht met geld over de brug te komen, ongeacht de omvang. 'Maar dat staat gewoon in de wet', zegt een ingewijde. 'Dat hadden de specialisten moeten weten.'
De Kamer bevond zich wel op onbekend terrein. Het Zorginstituut heeft nooit eerder een richtlijn voor de langdurige zorg opgesteld.

<Dat het Zorginstituut niet eerder een richtlijn opstelde, wil niet zeggen dat er vroeger geen richtlijnen waren onder de AWBZ. Het is dus weer een van de vele k-moezen.>

'We hebben al de duurste ouderenzorg van Europa en daar leggen we nu 20 procent bovenop', zegt een hooggeplaatste bron. Als de zorg in een verpleeghuis beter wordt dan de zorg thuis, kan dat bovendien een 'aanzuigende werking' hebben. Het CPB waarschuwt daar ook voor.

<Het lijkt de Euro wel. Als de Zuidelijke landen er een puinhoop van maken dan moeten de Noordelijke landen bijspringen i.c. verarmen. Bij de Verpleeghuiszorg legt men dat zo uit dat enige verhoging van het (lage) niveau zal inhouden dat de Thuiszorg bijna failliet zal gaan. Is dat niet eerder een bevestiging van het dalen van het niveau van Thuiszorg (dat komt over een tijdje nog wel naar buiten) waardoor zaken meer op elkaar zijn afgestemd? Zoals het er nu naar uitziet, zullen er over niet al te lange tijd veel verzorgden het einde zien. Met of zonder pil.>

Er moeten de komende jaren zo'n 40 duizend fte bij in de langdurige zorg - dat komt neer op 70 duizend extra verzorgers. Het wordt nog een krachttoer om die mensen te vinden. Voor de werving en selectie moet het kabinet ook weer extra geld uittrekken.

<In Egypte en Libië staan ze al in de rij dus de Taskforce Refugee Team Care staat al in de steigers>

Conclusie:
Er wordt door Regering en Parlement maar wat aangerotzooid.
Wordt vervolgd in dit Theater (alsmede in Brussel).
Zet de geldpersen maar aan; de belastingen moeten omhoog. Dat alles dient een dubbel doel.

N.B.
Vanouds bevat de Grondwet (art. 119) een bepaling dat hoge ambtsdragers (leden van het parlement, ministers en staatssecretarissen) voor door hen begane ambtsmisdrijven worden berecht door een bijzonder forum. Als bijzonder forum is de Hoge Raad aangewezen die dan recht doet met tien leden. De Hoge Raad doet uitspraak in eerste en laatste instantie. Dat wil zeggen dat er tegen de uitspraak van de Hoge Raad geen hoger beroep of beroep in cassatie kan worden ingesteld.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met de strafrechtelijke vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen. Daarom is hij, evenals de andere leden van het parket, voor het leven aangesteld. Overigens kan de procureur-generaal niet naar eigen inzicht tot strafvervolging overgaan.
Hij moet daarvoor eerst opdracht krijgen ofwel bij Koninklijk Besluit door de regering ofwel door een besluit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Een dergelijke opdracht is nog nooit verstrekt .

P.S. Zie o.a. Wikipedia. Het Kabinet Drees heeft in het geheim besloten geen vervolgingen in te stellen wegens de politionele acties in vm Indië. En zo heeft Balkenende nooit iets vernomen m.b.t. Lissabon, Rutte niet m.b.t. de associatie met Oekraïne enz. enz. We leven al eeuwen in een corruptocratie Daarom gaat het recht van de sterkste ook in de 21e eeuw opgeld doen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Tijd voor maken pagina: 0.171 seconden