Vraag Geen Marrakesh. Geen Zelfmoordpact. Grenzen Dicht !

Meer
1 dag 17 uren geleden #53450 door katertje
Kent u dat verhaal van de tien kleine negertjes?...

Na de VS, Hongarije, Australië en Oostenrijk trekt ook Bulgarije zich uit het geplande globale migratiepact van de Verenigde Naties terug.

“Het akkoord bedreigt de nationale belangen van Bulgarije”, verklaarde de fractievoorzitter van de nationaal-conservatieve regeringspartij GERB, Zweten Zwetanow, vandaag volgens informatie van het persbureau BTA.

> Gunstig voor ons, zei Rutte, krijgen wij er lekker veel -gekmakend-
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
3 dagen 16 uren geleden - 3 dagen 16 uren geleden #53443 door katertje
België gaat (voorlopig) dat Marrakesh verdrag over het vluchtelingen beleid NIET tekenen.

Eerst overleggen met Europese partners over interpretatie"
België onderschrijft het migratiepact van de Verenigde Naties voorlopig niet, het kernkabinet heeft de knoop nog niet doorgehakt. Normaal gezien moet de ondertekening midden volgende maand gebeuren in Marrakesh in Marokko. Maar een aantal andere landen haakte intussen af en nu vraagt ook premier Charles Michel (MR) op internationaal en Europees niveau eerst verduidelijking over de tekst, want vooral regeringspartij N-VA vreest meer open grenzen.


Laatst bewerkt: 3 dagen 16 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
5 dagen 16 uren geleden - 4 dagen 18 uren geleden #53427 door katertje
Na een "flits" op Heute Journal van vanavond heb ik begrepen dat Duitsland het Verdrag van Marrakesh wel zal ondertekenen en dat alleen AfD heeft tegengestemd. De voorstanders verwijten de AfD foute informatie te verspreiden: "Wie tegen het pact is, die zorgt ervoor dat er nog meer immigranten naar Europa komen. Dat is tegen het nationaal belang van Duitsland", zei CDU-vicefractievoorzitter Harbath. Het ZDF was nog net zo vriendelijk om de tegenwerping van AfD voorman Alexander Gauland te laten horen...hij vreest dat van Duitsland in het geheim van een natiestaat tot een vestigingsgebied voor migranten wordt met alleen maar rechten en geen plichten.
Betoog van Dr. Alexander Gauland gevonden:


Beetje naief ook om te veronderstellen dat Duitsland NIET zou ondertekenen. Kan me wel voor m'n kop slaan dat ik het niet eerder door had. Want Marrakesh is feitelijk de mondiale goedkeuring van Merkels beleid toen zij in 2015 de grenzen wagenwijd openzette. Zij leverde de blauwdruk voor dit verdrag. Wat Merkel drie jaar geleden tegen het geldende Duitse recht in gedaan heeft, moet nu met terugwerkende kracht per VN-besluit juridisch "witgewassen" worden. Men gaat er steeds meer aan twijfelen of de beslissing van Merkel destijds om de grenzen open te zetten wel een spontane beslissing was.
Zij wist dat zij een accorderende VN achter zich had staan....herinnert u zich de uitspraken van Peter Sutherland nog? Dat bedoel ik dus.

Ik herinner me dat ik op Voltaire Net een artikel van Thierry Meysan heb gelezen. Dat ging erover dat een massale vluchtelingenstroom naar het Westen voorheen
nog bewerkstelligd moest worden via oorlog, maar dat de nieuwe doordachte strategie van de Verenigde Naties echter "Mensenrechten" is .

Dat mensenrecht is een veilige, geordende en geregelde migratie. En dat wordt geregeld met Marrakesh, evenals het RECHT op immigratie.
Dat wordt woordelijk beschreven:
“Het Global Compact baseert zich op internationale mensenrechtennormen en ondersteunt de principes van non-regressie (i.e. niet terugsturen van immigranten, red.) en non-discriminatie. Met de implementatie van het Global Compact hebben we de garantie van de effectieve inachtneming van de bescherming en de vervulling van de mensenrechten van alle migranten, ongeacht hun status, in alle fasen van de migratiecyclus.”

Ik ga even zoeken, ben zo terug ..
Laatst bewerkt: 4 dagen 18 uren geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 week 15 uren geleden - 1 week 4 uren geleden #53415 door katertje
Na juridisch advies aarzelt ook Duitse regering om verdrag van Marrakesh te gaan ondertekenen


Positief nieuws uit Duitsland. Nadat Duitse juristen namens de regerende coalitiepartner CDU/CSU zich nog eens over de tekst van het Verdrag van Marrakesh hebben gebogen, hebben vooraanstaande CDU leden aangegeven dat zij in het fractieoverleg dat nog moet plaats vinden TEGEN het ondertekenen van het verdrag door de Duitse regering zullen stemmen.
Het verdrag dat door de VN is ontworpen en dat officieel het vluchtelingen en arbeidsimmigranten verdrag heet (Global Compact for Safe, Orderly Regular Migration ) vertoont zoveel juridische vraagtekens, waardoor het in feite een open uitnodiging is voor op dit moment met name gelukszoekers uit Afrika en het Midden Oosten plus Afghanistan, dat een nieuwe golf van gelukszoekers de EU weer zou kunnen gaan teisteren. Ofschoon er van verschillende kanten , ook in Nederland wordt beweert dat het Verdrag niet juridisch bindend is en de regering altijd nog een grendel op de immigratiepoort kan schuiven, is het duidelijk dat zeker met de houding van D66 en verder linksachtig rechterlijk gebroed, in het geval van een toelatingseis, deze altijd ten gunste van de gelukszoekers zal uitvallen en dus ten nadele van U!.

Ofschoon het kabinet u tracht te overtuigen van het feit dat het “slechts “om een niet bindend verdrag gaat, is de realiteit anders, dus weer de zoveelste leugen! Door o.a. clausules op te nemen, zal net als bij de oproep van de Duitse bondskanselier Merkel “Wir schaffen das ” , de ondertekening door miljoenen en miljoenen met name sub Sahara Afrikanen gezien worden als een uitnodiging, waaraan zij graag gevolg zullen geven....etc.etc.
Wat met name opvalt zijn o.a. de in het Verdrag opgenomen punten, waarin o.a. staat dat Europa zich open moet stellen voor reguliere immigratie, maar mensen die om welke reden dan ook worden afgewezen in een dergelijke procedure niet langer zullen worden teruggezonden naar hun land van herkomst, maar asiel mogen aanvragen. Een open uitnodiging om je koffers te pakken en een enkele reis Europa te gaan ondernemen, want de kans zeker in Nederland en Duitsland om na een asielaanvraag te worden afgewezen of teruggestuurd is nihil.

Overigens hebben de USA, Oostenrijk, Hongarije en binnenkort Polen en Tsjechië, Denemarken en laten weten dat zij het Verdrag niet tekenen. Voor deze landen telt het risico dat gelukszoekers de sleutel van de nationale voordeur krijgen overhandigd te zwaar

Het FvD en de PVV zijn de enige 2 partijen in de 2e kamer die daadwerkelijk trachten middels een debat deze van landsbelang zijnde zaak bespreekbaar te maken, maar werden door de coalitiepartners vakkundig onderuitgehaald en dat met hulp van de Kamervoorzitter...Lees het hele artikel op Geen Nieuws
www.geennieuws.com/2018/11/na-juridisch-...e-gaan-ondertekenen/

> Maar let op, nu Duitsland "aan het bewegen" is, zal plotsklaps bij de coalitie in Nederland ook de "twijfel" toeslaan.....vazallen !!
Laatst bewerkt: 1 week 4 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 week 3 dagen geleden - 4 dagen 21 uren geleden #53386 door katertje
Juristen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zoeken uit of deelnemen aan het VN-Migratiepact niet toch negatieve gevolgen kan hebben op het eigen toelatingsbeleid.

U weet dat het standpunt van het kabinet eerder nog was dat het pact om migratiestromen wereldwijd in goede banen te leiden geen enkel risico vormt voor zeggenschap over het eigen migratiebeleid. Nu meldt Staats Harbers dat er juristen zijn ingeschakeld om uit te zoeken of dat in de toekomst ook daadwerkelijk zo blijft. Zijn eerder zo stellige houding slaat dus om in twijfel.
Misschien gaat Harbers het Pact wel echt lezen en komt hij erachter dat dit migratieakkoord de massa-immigratie legaliseert door migratie te verheffen tot een mensenrecht..!!!!
En het Pact inderdaad juridische waarde krijgt
Die angst is aanleiding om nog nader onderzoek te doen. Harbers denkt door passages die al op papier staan, zoals het respecteren van de soevereiniteit van elke lidstaat, en dat afspraken niet bindend zijn, veilig te stellen. Dat lijken hem belangrijke waarborgen. Hij is dan ook voornemens om het pact in december in Marrakesh te sluiten.

Daar denken andere landen wel anders over....immers,
Het ene na het andere land (VS, Australië, Hongarije. Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië, Polen, Slowakije, Denemarken, Zwitserland, Israël) haakt af en laat weten het migratiepact niet te onderschrijven. Het doet bij Harbers, laat staan onze MinPres. niet eens 1 alarmbel rinkelen.

In Nederland roepen PVV, Forum voor Democratie en SGP de regering op om geen steun te verlenen in Marrakesh. SP en PvdA eisen opheldering van Harbers, zeker nu Oostenrijk zich heeft teruggetrokken.


Harbers heeft daar geen boodschap aan. Hij neemt er kennis van, maar "het Nederlandse kabinet maakt zijn eigen balans op", aldus Harbers.


> Waarom een pact opstellen dat niet bindend is? Waarom is zo'n stuk papier dan nodig? Overigens ben ik van mening dat we in Nederland al meer dan genoeg soevereiniteit hebben moeten overdragen door allerlei verdragen te ondertekenen waar al wat niet aan de criteria voldoet door gesubsidieerde advocaten mee kunnen zwaaien om toch maar in Nederland te kunnen blijven.
Helaas is meermaals gebleken dat onze regering niet meer te vertrouwen is...en als het de regering niet is dan is het de rechterlijke macht. De rechter kan zomaar een beroep op het verdrag door een 'actiegroep' toewijzen, waardoor het vrijblijvende verdrag opeens een soort van wet wordt, zonder dat de kamer daarvoor gekozen heeft. Klimaatakkoord en Urgenda

Het gelijk van Wilders
Laatst bewerkt: 4 dagen 21 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 week 4 dagen geleden - 1 week 2 dagen geleden #53383 door katertje
Ook Polen keert zich nu tegen het in december te tekenen VN-migratiepact.

Dat berichten Knack en Die Welt. De Poolse premier Mateusz Morawiecki gaf aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Polen het akkoord zou tekenen. Dat zei hij in een gemeenschappelijke persconferentie met de Duits bondskanselier Angela Merkel.

“We zijn van mening dat onze soevereine principes absolute prioriteit hebben”, aldus de Poolse premier. “Het is belangrijk dat ieder een maximale inspanning doet opdat de spanningen aan de buitengrenzen en in de randgebieden van de EU afnemen.” Dat moet dan echter wel op een vrijwillige basis gebeuren.

Hiermee sluit Polen zich aan bij een groeiend lijstje van landen die het VN-migratiepact niet zullen ondertekenen. Hongarije was het eerste Europese land dat weigerde. Vorige week volgde dan Oostenrijk, huidig voorzitter van de EU, op de voet gevolgd door Tsjechië. De Verenigde Staten trok zich van in het begin al terug uit het pact en ook Australië heeft zo zijn bedenkingen. Vrijwel al deze landen halen als belangrijkste argument aan dat het pact de nationale soevereiniteit zou aantasten. Nationale overheden moeten zelf hun migratiebeleid kunnen uitstippelen, zo klinkt het.

UPDATE 4 november: Ook in Zwitserland, dat tot nu toe eveneens als ondertekenaar geldt, wordt de kritiek luider: de staatspolitieke commissie van het Zwitserse parlement heeft de Zwitserse regering nu geadviseerd om het “globale pact voor veilige, geordende en geregelde migratie” niet te ondertekenen in december.
Laatst bewerkt: 1 week 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 week 5 dagen geleden #53374 door katertje
Kroatische presidente zal Marrakesh, het VN-migratiepact niet ondertekenen

De presidente van Kroatië, Kolinda Grabar-Kitarović, zal het “Verdrag van Marrakesh” niet ondertekenen

Na Hongarije, de USA, Australie en Oostenrijk is Kroatie dus het 5e land waar het verstand ook op regeringsniveau zegeviert.

Heb begrepen dat velen zullen volgen, met name Italie, Polen, Tsjechie, Slowakie, Slovenie en Denemarken zijn al van plan zich aan te sluiten. Laten we hopen dat de lijst verder groeit.

Maar waar blijven Nederland, Duitsland, Frankrijk, Belgie....?.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 weken 2 uren geleden #53357 door katertje
Net als de Verenigde Staten en Hongarije zal Oostenrijk het migratiepact met de Verenigde Naties in december niet ondertekenen. De Oostenrijkse regering zegt tegen Oostenrijkse media bezorgd te zijn dat het pact de scheidslijn tussen illegale en legale migratie verwatert.

Het 34 pagina's tellende migratiepact is opgesteld om de stroom vluchtelingen beter te kunnen organiseren en hun rechten nauwkeuriger te definiëren. Deelnemende landen spreken er onder meer in af dat ze de druk op landen met veel migranten beperken en dat ze de zelfredzaamheid van nieuwkomers bevorderen.

Hoewel de afspraken niet bindend zijn, heeft de Oostenrijkse kanselier Kurz eerder gezegd dat hij vreest dat het pact ten koste gaat van de soevereiniteit van landen. Het pact benadrukt overigens dat deelnemende landen hun migratiebeleid zelfstandig moeten organiseren en daarin niet door de afspraken mogen worden aangetast.

Groepje kritische landen groeit
In juli spraken 192 van de 193 VN-lidstaten hun steun uit voor het pact. Alleen de VS deed dat niet.
Later nam de Hongaarse regering van premier Orbán ook afstand van de afspraken.
Ook Polen, het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn kritisch over het pact. Polen overweegt zich ook terug te trekken.

Het VN-migratiepact wordt in december in de Marokkaanse stad Marrakesh ondertekend. Volgend jaar wordt er nog over gestemd.

Oostenrijk zal geen vertegenwoordiging naar Marrakesh sturen en onthoudt zich in 2019 ook van stemming.
De Oostenrijkse kanselier Kurz leidt een rechts-populistische regering en voert een harde koers tegen migratie. Eerder sloot hij zich aan bij EU-lidstaten als Polen, Hongarije en Tsjechië, die af willen van verplichte vluchtelingenquota binnen de EU.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 weken 17 uren geleden - 2 weken 17 uren geleden #53354 door katertje
In politiek Den Haag is onrust ontstaan over het VN-Migratiepact, waarin landen wereldwijd beloven dat ze migratie onderling beter gaan regelen. Staats Harbers van de VVD die asiel en migratie doet, zou het pact in december in Marokko moeten tekenen, maar een aantal fracties wil dat hij daarvan afziet.

Harbers benadrukt dat het migratiepact voor Nederland vooral positief is, maar de PVV, Forum voor Democratie en de SGP zijn daar nog niet zo zeker van. Zij zijn bang dat het pact een soort aanmoediging voor mensen is om bijvoorbeeld naar Nederland te komen. ,,Van migratie wordt in het pact impliciet een soort recht gemaakt”, vindt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. ,,Aan de andere kant wordt landen waaruit mensen vertrekken niet verplicht om mensen die hier geen recht hebben op asiel terug te nemen. Dat maakt het VN-pact in mijn ogen onevenwichtig.”
Thierry Baudet (FvD) riep de Tweede Kamer deze week op om in debat te gaan over het pact, maar vond enkel de PVV en de SGP aan zijn zijde. ,,Een gemiste kans”, aldus Bisschop.

Roelof Bisschop van de SGP hieronder aan het woord:

Pact van Marrakesh" vrijbrief voor immigranten

Laatst bewerkt: 2 weken 17 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
2 weken 1 dag geleden #53345 door katertje
PVV Senaatsfractie eist van Rutte Verdrag van Marrakesh niet te ondertekenen

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer morgen zal PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber van het kabinet eisen het VN-migratieakkoord in Marrakesh niet te ondertekenen.

Dit migratieakkoord legaliseert de massa-immigratie door migratie te verheffen tot een mensenrecht en, zet de grenzen wagenwijd open voor heel Afrika, waar de bevolking deze eeuw zal exploderen van één miljard tot 4 miljard inwoners.

Marjolein Faber: “Het ondertekenen van het VN-migratieakkoord is gelijk aan de zelfmoord van Nederland. Daarom geef ik Rutte een keuze: niet tekenen of aftreden. Als hij weigert toe te zeggen het Marrakesh-verdrag niet te ondertekenen, zal ik morgen middels een motie van wantrouwen zijn aftreden eisen”.

Marjolein H.M. Faber-van de Klashorst
Senator en Fractievoorzitter PVV Eerste Kamer
Provinciaal Statenlid en Fractievoorzitter PVV Gelderland

Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 weken 6 dagen geleden - 3 dagen 14 uren geleden #53313 door katertje
Geert Wilders:

Geen Marrakesh. Geen Zelfmoordpact. Grenzen Dicht!

Laatst bewerkt: 3 dagen 14 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.597 seconden