Antwoord: Er komt een referendum over sleepnetwet

Opmerking: U plaats het bericht als een 'gast', u kunt niet meer het bericht bewerken of verwijderen
Please Inloggen or Registreren to skip this step.

Uw e-mailadres wordt nooit getoond op de site.
X

Onderwerp geschiedenis van: Er komt een referendum over sleepnetwet

Toon max. de laatste 12 berichten - (Laatste bericht eerst)

4 dagen 18 uren geleden

www.nu.nl/internet/4960718/helft-nederla...loop-referendum.html

De helft van de Nederlanders steunt de nieuwe 'aftapwet', die inlichtingendiensten meer bevoegdheden zal geven om het internet af te luisteren. Naar alle waarschijnlijkheid vindt begin volgend jaar een referendum plaats over de wet.

Uit een peiling van I&O Research, waar de NOS donderdag over schrijft, blijkt dat 30 procent van de Nederlanders tegen de wet is.

Vooral ouderen steunen de aftapwet: van de 65-plussers is 61 procent voor, terwijl minder dan 20 procent tegen is.

<Heeft men dan toch gelijk dat bij het verstrijken der jaren, het verstand bij velen afneemt i.p.v. toeneemt? Jeugd-alzheimer?>

Een groep actievoerders verzamelde in de afgelopen maand ruim 300.000 handtekeningen voor een raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de aftapwet formeel heet. De Kiesraad moet de geldigheid van de handtekeningen nog verifiëren.

In de afgelopen maand is de steun voor de aftapwet afgenomen, blijkt uit de peiling van I&O.
Vorige maand was nog 60 procent van de Nederlanders voorstander van de aftapwet, maar de campagne tegen de 'Sleepwet' lijkt daar beweging in te hebben gebracht.

<Er zijn dus toch nog mensen die gaan nadenken.
Helaas is de ouderen kennelijk zoveel angst aangepraat dat ze nog geloven in een maakbare samenleving volgens VVD- en PvdA-normen Daar offeren ze zelfs hun pensioen voor op.>

Kiezers volgen over het algemeen de mening van hun partij, blijkt uit de peiling. Alleen D66-kiezers zijn voorstander van de wet, terwijl de partij zelf in de Tweede Kamer felle kritiek had op het ongerichte afluisteren van internetverkeer en de bewaartermijn van drie jaar voor verzamelde gegevens.

<Dus Pechtold c.s. luisteren zoals gebruikelijk niet naar het stemvolk; dat is er enkel om te gebruiken als het zo uitkomt>

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord al afgesproken om de aftapwet snel te evalueren. Een onafhankelijke commissie gaat binnen twee jaar kijken of de wet voldoet en of de privacy van burgers niet te vaak wordt geschonden.
< Wat is niet te vaak? Allemaal weer erg rekbaar. En wat kun je als burger er tegen doen mocht je er achter komen?
Evalueren bij de Overheid is een verhaal op zich. Wanneer dat gebeurt, is het kalf al lang verdronken en houdt men de put voor de zekerheid toch maar open.>

Conclusie:
Er moet nog veel aandacht geschonken worden aan vooral oudere kiezers. Zij zullen van cruciaal belang zijn bij de stemming.
Wanneer dan het kabinet de stem naast zich neerlegt, zullen ze wellicht eindelijk inzien dat naast de Libelle en de Story ook de MSM voornamelijk "Shownieuws"melden.
Op naar Opa's laatste kunstje.

5 dagen 5 uren geleden

www.volkskrant.nl/4521275

Als het parlement het raadgevend referendum intrekt, kunnen burgers dit dwarsbomen met een referendum.
Want ook een intrekkingswet is 'referendabel', stelt de Raad van State, de hoogste juridisch adviseur van de regering.

<We weten dat het Kabinet soms lak heeft aan de Raad van State.>

Sinds juli 2015 kent Nederland de Wet raadgevend referendum. Dat geeft burgers gelegenheid om, nadat een wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, binnen een beperkte termijn 300.000 handtekeningen in te zamelen en daarmee een raadgevend referendum af te dwingen. Het volk mag zeggen of het voor of tegen de wet is, de regering besluit vervolgens wat ze met dat advies doet.
De stembusgang in april vorig jaar over het Oekraïneverdrag toonde aan dat delen van de referendumwet niet deugden : de opkomstdrempel nodigde juist uit tot thuisblijven.

<Vreemd dat hier door de VK geen conclusie aan wordt verbonden. Bijv. dat thuisblijvers de zaken kunnen frustreren>

Internationale verdragen lenen zich niet voor nationale referenda, vond D66.
Premier Rutte deed een poging 'de zorgen te adresseren' van 2,5 miljoen tegenstemmers, maar ratificeerde toch het Oekraïneverdrag.

<D'66 gaf een interpretatie die nergens in de wet is opgenomen en ook het inlegvelletje komt uit een vergelijkbare koker>

'Het nationaal raadgevend referendum heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht', stellen de partijen in het regeerakkoord. Dus streep erdoor.

<Ook hier weer geen duidelijkheid vanuit het aankomend kabinet. Wat had men dan wel verwacht?>

De Wet raadgevend referendum telt weliswaar negen uitzonderingen, onder meer het koningshuis en grondwetswijzigingen.

<De interpretaties van D'66 en van Rutte staan niet bij de uitzonderingen>

'Maar de wet zondert intrekkingswetten niet uit', zegt een woordvoerder van de Raad van State. Dus ook als het parlement instemt met het intrekken van de referendumwet, kunnen 300.000 burgers een stembusgang afdwingen. Als vervolgens miljoenen mensen tegen intrekking stemmen, is de vraag of de regering dat advies durft te negeren.

<Die vraag is al 2x beantwoord. De uitslag is op voorhand bekend. Partijpolitieke belangen zijn uitermate belangrijk en dus belangrijker dan de stem van de kiezer.>


Het kabinet heeft een troef achter de hand. Ze zou in de intrekkingswet een bepaling kunnen opnemen die die wet alsnog tot uitzondering maakt. 'Dat moet je dan wel goed motiveren', zegt de woordvoerder. De Raad van State zal daar kritisch naar kijken, voegt hij toe.

<Dat is juridisch onmogelijk. Indien je een wet intrekt dan bestaat hij niet meer; anders heeft het woord intrekken nl. een nieuwe betekenis in de Van Dale gekregen.

Het is iets anders om een wet aan te passen en daar zal men bij de RvSt op doelen.
Immers, elk ander antwoord is juridisch fake. dat de VK dit zonder meer plaatst is slechte journalistiek en slechts napraten.>

Oud-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer, in 2005 een van de initiatiefnemers van de referendumwet, is dinsdag een petitie begonnen. Het aantal handtekeningen 'loopt nu tegen de tienduizend'. Hij vindt dat de regering 'moreel' verplicht is een referendum over eventuele intrekking toe te staan. 'Als je zo'n democratisch recht terughaalt, moet je de bevolking raadplegen.'

<Waarom gaat de PvdA dit politiseren? Moet het grote verlies uit maart worden omgebogen?
Er is al een aanvraag voor een referendum over de intrekkingswet die meer dan 300.000 handtekeningen heeft en de zaak ligt bij de Kiesraad .
Een petitie tegen het intrekken van de wet raadgevend referendum is overdone en heeft in principe veel minder waarde dan een X-je in een stemhokje (als stemmen nog zinvol wordt geacht).
Laat de huidige kamerleden van de PvdA namens Dubbelboer maar een initiatief wetsvoorstel voor een bindend referendum steunen; maar dat zie ik niet gebeuren.
Dat is a-socialistisch want zij weten wel wat goed voor u is.>

Conclusie:
De VK is (wederom) niet erg zorgvuldig te noemen in dit artikel. De PvdA denkt garen te spinnen.

6 dagen 13 uren geleden

www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/sleepn...avond&utm_content=De 'sleepnetwet' uitgelegd in 12 heldere vragen en antwoorden&

<Dat zal wel, maar het is niet zo.
Zo is het antwoord op vraag 2 zeer beperkt.
Het aantal instanties dat kritisch is, is groter.
De VK noemt er slecht een beperkt aantal en noemt bijv. in het geheel niet de Autoriteit Persoonsgegevens die van mening is dat de wet in strijd is met het EVRM.

De rest van de vragen/antwoorden heb ik in dit kader maar niet meer doorgenomen. Onzorgvuldigheid is kwalijk bij zoiets belangrijks.
De VK is halfslachtig bezig geweest en niet open; dus slinks.>

Conclusie:
Tekent u a.u.b. voor zover u dat nog niet hebt gedaan en leest u, gezien de tijdsdruk, desnoods later nog eens goed in.
Zeker niet alleen bij de VK, om te zien hoe u in 2018 aan het referendum zou kunnen deelnemen.

1 week 8 uren geleden

www.nu.nl/internet/4956455/achtergrond-m...t-en-referendum.html

Er komt naar alle waarschijnlijkheid een referendum over de 'aftapwet', die de Nederlandse inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden geeft. Maar wat staat er eigenlijk in die wet?

<Nu.nl "vergeet"te melden dat vandaag het aantal van 300.000 handtekeningen is gepasseerd.>

Nederland kreeg in 1987 voor het eerst een Wiv; de wet werd in 2002 voor het laatst vernieuwd.De aanzet voor een nieuwe Wiv werd in 2013 gegeven. De door het kabinet aangestelde commissie-Dessens besloot toen dat de tijd rijp was voor de AIVD en de MIVD om nieuwe bevoegdheden te krijgen, om in te spelen op nieuwe dreigingen van terroristen en andere staatsvijanden.

De nieuwe Wiv treedt op 1 januari 2018 in werking. Het referendum verandert daar niets aan.

<Het antwoord van het Kabinet. Valt niet meer terug te draaien. We hebben internationale verplichtingen enz. enz.>

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de nieuwe Wiv in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, al was de Raad van State het daar niet mee eens. Verschillende privacygroepen willen volgend jaar een rechtszaak tegen de Staat beginnen om de Wiv van tafel te krijgen.

<Dat het Kabinet en ook de voorstemmers dus een slecht geweten hebben, moet m.i. overduidelijk zijn.
Er was geen enkele haast want deze wet gaat verder dan elders in Europa.
Men had eenvoudig advies kunnen vragen m.b.t. het EVRM.
De Raad van State is op vele punten nu niet de meest geschikte om tegen het Kabinet te willen ingaan. Velen komen uit de Kamers.>

Als er inderdaad minstens 300.000 geldige handtekeningen zijn opgehaald, wordt het referendum vermoedelijk gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gehouden. Mensen kunnen dan voor of tegen de Wiv stemmen.
Uit het referendum komt echter geen bindend advies. Het kabinet kan het resultaat van het referendum naast zich neerleggen.
Dat gebeurde eerder ook na het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

<Dit referendum is nu enkel bedoeld om aan het volk te kunnen tonen wat voor mislukking men heeft gekozen. Men maakt zich zogenaamd druk...en er gebeurt niets .>

1 week 3 dagen geleden

Niets in politiek is toeval. ... parallellen !

In Catalonië stonden zo rond de 700 burgemeesters als één man achter het afgelopen zondag gehouden referendum, ook al hebben sommigen van hen aangegeven dat zij tegenstanders zijn van onafhankelijkheid, maar van mening zijn dat er naar de wens van de burger geluisterd moet worden en daarom, wat de uitslag ook zou worden, dit een democratisch recht is!

Maar de Spaanse grondwet verbiedt het houden van dit soort referenda, en de centrale regering verklaart daarom het houden van dit referendum als onwettig. Dat dit indruist tegen de democratische basisprincipes en men daar uit angst voor de wensen van de burger krampachtig aan vast houdt, mag duidelijk zijn.

Maar lieve mensen, haast onopgemerkt is er in ons land iets soortgelijks  aan de hand!!
Achttien jaar na de eerste poging strandde vorige week opnieuw een wetsvoorstel om het correctief referendum in te voeren. Na jaren waarin de politieke steun groeide voor deze bindende volksraadpleging, trekken nu zelfs de oorspronkelijke initiatiefnemers PvdA, GroenLinks en D66 hun handen ervan af. De ervaringen met het Oekraïnereferendum en de Brexit zijn veel partijen te rauw op het dak gevallen. Want kijk, alles goed en wel, maar er moeten geen consequenties aan vast zitten.

In een eerste stemronde werd een voorstel voor een correctief referendum nog wel door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. Maar omdat dit een grondwetswijziging in zou moeten houden, is nu na de Kamerverkiezingen en zgn. “tweede lezing” nodig, waarbij in beide Kamers er een 2/3 meerderheid moet zijn om de grondwet te wijzigen. En die 2/3 meerderheid zal er niet komen, want met de van oudsher tegen een dergelijk referendum zijnde partijen VVD , CDA, CU en SGP gingen ook Groen Links, en PvdA overstag en zelfs D66 , een van de bedenkers van een dergelijke "directe democratie"

Alleen PVV, PvdD, SP en FvD zijn voorstanders van een grondwetswijziging. Maar die zal er dus niet komen.

Weliswaar bestaat er, ondanks de steeds hoger door de Kamers opgeworpen eisen ( aantal kiezers) nog steeds een raadgevend referendum in ons land, maar u weet dat na het 1e referendum over de Europese grondwet tijdens Jan peter Balkenende , waarbij een twee derde meerderheid van de Nederlanders tegen stemde en daarna het Oekraïne referendum, waar Rutte-II zich met grove leugens en volksverlakkerij uitdraaide, er van een democratisch bestel in ons land niets meer over is.

De Kamers en de gevestigde politieke elite zijn doodsbenauwd voor het feit dat de burgers hun stem bindend kunnen laten horen, want dit zou weleens een aardschok in den Haag te weeg kunnen brengen, wat het Binnenhof op zijn grondvesten doet schudden.

We hoeven maar even naar de reactie te kijken van de Europese Commissie en u weet dat Brussel de plotselinge intrekking van de referendumwet heeft ingefluisterd. Deze volstrekt zinloze nietsnutten, die als enig doel hebben het in stand houden van bestaande machtsverhoudingen en de daarbij behorende inkomsten, zullen niet tolereren dat aan al dat heerlijks wordt geknabbeld.

Lekker knus met z'n allen in het fuik van het Brusselse Alcatraz

1 week 4 dagen geleden

www.nu.nl/internet/4950692/referendum-af...rt-plaatsvinden.html

Een eventueel referendum over de 'aftapwet', die de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft, zal plaatsvinden in maart volgend jaar, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Een woordvoerder van de Kiesraad bevestigt donderdag berichtgeving hierover door NRC Handelsblad.
Nu het aantal handtekeningen voor de volksraadpleging de laatste dagen flink in de lift zit, wordt de kans op een referendum steeds groter.


In totaal zijn 300.000 handtekeningen nodig voor een raadgevend referendum over deze nieuwe wet, die formeel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heet. De teller staat inmiddels op meer dan 218.000. De afgelopen dagen zit het aantal flink in de lift, nadat het tv-programma Zondag met Lubach vorige week aandacht besteedde aan de kwestie. Alle handtekeningen moeten uiterlijk 16 oktober bij de Kiesraad zijn.

<De signaalfunctie van het raadgevend referendum.
Maar... tegelijk ligt het inlegvelletje al klaar.
Nog scherper zal zijn dat Rutte meedeelt dat de wet al is ingevoerd en dat Ctrl-Alt-Delete niet meer mogelijk lijkt.>

1 week 6 dagen geleden

De nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de sleepwet genoemd, waar we het in de vorige reactie over hadden, maakt het voor de overheid vanaf 2018 mogelijk om massaal communicatie af te luisteren. En die nieuwe wet maakt het mogelijk dat geheime diensten drie jaar informatie van u kunnen vasthouden.

Ter vergelijking: Duitse en Britse inlichtingendiensten mogen die gegevens respectievelijk 90 dagen en 6 maanden opslaan

Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens, het College voor de Rechten van de Mens en de Raad van State hebben hun zorgen geuit over de nieuwe wet.

Maar dat hóeft helemaal niet, zegt de van toeten noch blazen wetende, doch wél verantwoordelijk minister Plasterk, we hoeven ons geen zorgen te maken.En dat zegt baas van de AIVD ook. Maar controle en toezicht over de sleepwet blijft erg vaag.

Lubach zegt in het in de vorige reactie geplaatste filmpje dat "Plasterk ons gerust moet stellen, want iemand met slechte intenties kan deze wet in de toekomst flink oprekken"
Wat is dat voor idiote prietpraat, alsof de intenties van Plasterk wel zo privacy-beschermend zijn.. Die man heeft nergens de ballen verstand van - uitgezonderd zijn wetenschappelijk vakgebied over wormen - en voert blindelings opdrachten van de Deep State van Amerika uit.
Nederland? Dat is gewoon een proeftuin van de macht, die kijkt hoever ze kunnen gaan met de - in hun ogen - achterlijke zombies

De initiatiefnemers van dit referendum hebben al meer dan 180.000 handtekeningen binnen


Wil je een referendum over de sleepwet? Teken dan hier.
www.sleepwet.nl/

2 weken 3 uren geleden

Altijd en overal kom je hem tegen...Alexander Pechtold. In politiek Den Haag en van de Bilderberg conferentie tot de Leidse studentenvereniging Minerva.
Als er ergens een schoolvoorbeeld bestaat van hoe compleet verrot de Nederlandse democratie is, dan is het wel deze man.

Veel mensen hebben zich de afgelopen week verbijsterd afgevraagd hoe het kan dat de man die altijd voor een referendum was, nu ineens omdraait als een blad aan de boom en tegen een referendum is. Een bindend referendum, waarbij de politiek verplicht is de uitslag over te nemen, komt er zoals verwacht definitief niet. Dat blijkt tijdens de wetsbehandeling woensdag in de Tweede Kamer.

Voor een bindend referendum, of correctief referendum in jargon, is een Grondwetswijziging nodig. Dat betekent dat een wet tweemaal door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen moet worden, waarbij de tweede keer met twee derde meerderheid. Woensdag werd de wet voor de tweede keer behandeld. Omdat de oorspronkelijke indieners GroenLinks, D66 en PvdA hun handen er vanaf hebben getrokken, werd de wet verdedigd door de SP.

Toen Pechtold in 2005 een blauwe maandag Minister was, viel er het volgende te lezen:
" Burgers moeten de mogelijkheid krijgen wetten die zijn aangenomen door de Tweede Kamer alsnog weg te stemmen". Dat vindt minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Alexander Pechtold. De D66-bewindsman is voorstander van een zogeheten correctief wetgevingsreferendum, zo blijkt dinsdag volgens RTL Nieuws uit een vertrouwelijke notitie die hij zijn collega's in het kabinet heeft gestuurd.

Martin Bosma van de PVV viel deze week op door minutenlang een pleidooi te houden voor een bindend referendum door letterlijk de tekst te citeren van Alexander Pechtold uit 2009 toen deze ook nog grote voorstander was van een correctief referendum. Pechtold is inmiddels grote tegenstander ..!

Bosma zei dat volksvertegenwoordigers en het parlement niet onfeilbaar zijn en dat een referendum geen aanval is op de democratie maar een goede aanvulling op een systeem uit de 19e eeuw. Daarom zou de bevolking de mogelijkheid moeten krijgen om ja of nee tegen een wet te kunnen zeggen. ,,Het enige wat ik heb gedaan is van D66 de PVV maken'', aldus Bosma.

Weet u, ik denk dat Pechtold altijd tegen een bindend referendum is geweest, maar zolang het geen kwaad kon was het een prachtige manier om kiezers/leden te lokken onder valse voorwendselen. Gewoon een schoolvoorbeeld van hoe de verrotte politiek werkt. Zolang iets in hun straatje past en ze dit kunnen gebruiken zullen ze dat verkondigen, maar zodra het menens wordt en het erop lijkt dat hun meesters zullen worden geschaad, dan is het opeens een ander verhaal.

Het is een illusie te denken dat de macht ooit bij het volk zal worden neergelegd; dit zal nooit of te nimmer gebeuren. Dit kan ook niet, want dan zou een kleine elite via hun stromannen zoals Rutte en Pechtold niet meer in staat zijn om de massa te bedonderen en te manipuleren. Dan zouden ze keer op keer worden afgerekend op hun beslissingen die allemaal zijn genomen in het voordeel van hun meesters.

Mensen zoals Pechtold hebben een totaal andere agenda dan het belang van de bevolking. En toch hebben ze de ongehoorde brutaliteit zich te presenteren als volksvertegenwoordigers. In werkelijkheid zijn het natuurlijk volksverraders die er alles aan zullen doen om de macht daar te laten waar die nu zit. En zo kan het dat het referendum, eindelijk een manier voor het volk om direct wat invloed uit te oefenen, compleet van het toneel is verdwenen. Het maakt ook allemaal niet uit, want het volk slikt alles als zoete koek.

Dus is er nu alleen nog het raadgevend referendum. Een referendum dat niets kan forceren en dat overheid en parlement dan ook volkomen naast zich neer kan leggen, wat ze dan ook vrolijk doen zoals we gezien hebben met het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

Zoals bekend, worden er nu initiatieven ontplooid om een (raadgevend) referendum te organiseren tegen het gedrocht van een wet, waarbij het laatste stukje privacy van de burger zal verdwijnen, de sleepwet. Inmiddels zijn er 100.000 van de 300.000 benodigde handtekeningen verzameld en de tijd dringt, want er is nog iets minder dan drie weken te gaan. Heb je nog niet getekend, dan kan dit alsnog hier en probeer waar mogelijk ook andere mensen zover te krijgen. Als je nog niet goed weet wat er aan de hand is dan legt Lubach op een amusante manier heel duidelijk uit.

Ideaal is het allemaal niet, zelfs als het referendum er komt en de bevolking stemt massaal tegen de sleepwet is er geen enkele garantie dat die niet toch gewoon doorgaat, maar op dit moment zijn er niet zoveel andere instrumenten om de mening van het volk kenbaar te maken.

We zullen het uiteindelijk zelf moeten doen, want volksvertegenwoordigers bestaan niet meer.

Sleepnet met Lubach

3 weken 3 dagen geleden

Heb de handtekening al gezet. Misschien dat dit zoden aan de dijk zet. Alle wetgeving die laatstelijk over de burgers werd en wordt uitgestort heeft een neo-liberaal geluid.
In feite is die wetgeving in het geheel onnodig- en dan heb ik het niet alleen over de sleepwet-.

De burgers die nu nog plichtsgetrouw en traditioneel stemmen zullen wel de pijp uit zijn als het zover komt. Maar, hun kinderen en kindskinderen na hen zullen wenen
alsof Feyenoord, Ajax en PSV gezamenlijk degraderen.
Aan hen vermoedelijk de schone taak om via burgeroorlogen de zaken weer enigszins te normaliseren. Achter de wolken schijnt immers altijd de zon.
Hun probleem zal echter zijn dat hun besteedbaar inkomen door hyperinflatie en de macht van de ondernemers, hen geen mogelijkheid biedt zich ergens tegen te wapenen.
Daarmee zijn deze burgers gelijk aan het Nederlands leger, dat adverteert en roept om mensen die pang-pang roepen.

Tis maar dat u het weet

3 weken 3 dagen geleden

U weet dat de vernieuwde ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017’ op 11 juli is aangenomen door de Eerste Kamer en dat die vanaf januari 2018 in werking zal treden. Talloze organisaties en politieke partijen met uiteenlopende overtuigingen hebben zich kritisch geuit over de zogenaamde 'sleepwet.

Volgens deze critici heeft de wet een gigantische invloed op de privacy van iedere Nederlander, zonder dat is aangetoond hoe de staatsveiligheid hierbij gediend is. Daarbij is het de critici een doorn in het oog dat er geen behoorlijk debat in de samenleving heeft plaatsgevonden over een wet die zo ingrijpend is. En u weet ook dat een groep bezorgde UvA-studenten zich geroepen voelde om een referendum te organiseren om zo alsnog een maatschappelijk debat over deze wet af te dwingen.

Voor Café Weltschmerz spreekt Yuri van Geest met Joran van Apeldoorn, een van de initiatiefnemers van het referendum. Joran heeft een driedubbele bachelor Wiskunde, Natuurkunde en Informatica en een afgeronde master Wiskunde. Tegenwoordig is Joran als promovendus werkzaam bij de UvA waar hij onderzoek verricht naar 'quantum computing'. Met drie medestudenten lanceerde hij de website sleepwet.nl. Met deze website hopen zij voor 16 oktober a.s. de benodigde 300.000 handtekeningen te verzamelen voor een landelijk referendum.

Waarom een referendum over de sleepwet? Yuri van Geest met Joran van Apeldoorn

3 weken 4 dagen geleden

www.volkskrant.nl/4517851?utm_source=VK&...vond&utm_content=Een referendum over privacy dient zich aan; moeten we dat wel willen?

<De wet van oorzaak en gevolg. Burger kiest vertegenwoordiger. Vertegenwoordiger wil de macht houden, omdat er protest is, maar toch doen alsof dat niet zo is. Gevolg: referendumwet.
Vertegenwoordiger maakt sleepwet gevolgd door burgerreferendum over sleepwet. Oorzaak MSM niet blij. Gevolg: verkapt antistemming bewerken.>

Goede kans dat u zich binnenkort in een referendum mag uitspreken over een nieuwe wet die de bevoegdheden van de inlichtingendiensten regelt.
De vraag lijkt simpel: wilt u dat Nederland een online-surveillancestaat wordt? Maar zo simpel is het niet.

<Onjuiste insteek. De bevoegdheden van de inlichtingendiensten ZIJN al geregeld. Die bevoegdheden worden officieel uitgebreid.
De vraag is niet of we willen dat Nederland een online-surveillancestaat wordt maar de vraag is of we dat niet willen. Het is de toon die de muziek maakt.>

De initiatiefnemers zijn 4 studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze namen de eerste horde - 10 duizend handtekeningen - met gemak en moeten nu vóór 16 oktober 300 duizend handtekeningen verzamelen. De teller staat op bijna 70 duizend. Amnesty International steunt de campagne, net zoals Free Press Unlimited, GeenStijl, SP en de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. De media-aandacht, essentieel om de benodigde handtekeningen te halen, lijkt langzaam toe te nemen. Dat maakt het initiatief van de studenten inmiddels kansrijk.

Bits of Freedom 'We hebben een probleem met onderdelen van de wet, maar niet met de hele wet. Een referendum is niet precies genoeg om daar iets mee te doen.' En dus zal Bits of Freedom zich vooral richten op het voorbereiden van een rechtszaak tegen onder meer de mogelijkheid tot zogeheten 'bulkinterceptie' van internetverkeer, die onderdeel is van de Wiv.

<Dat is bullshit. Het is nu al geregeld. Er zijn massa's redenen om het niet te doen omdat de door de Staat aangevoerde redenen niet valide zijn.>
GroenLinks en D66 stemden in de Tweede Kamer tegen de invoering van de nieuwe wet omdat ze bijvoorbeeld de lange bewaartermijn (3 jaar) van onderschepte gegevens laakten, of het toezicht te gebrekkig vinden. Maar ze hebben zich tot op heden niet achter een referendum geschaard.

<GL en D'66 zullen zich zeker niet achter een referendum scharen. Men heeft teveel te verliezen.>

Maar de wet gaat ook over het gebruiken en bewaren van dna-gegevens, de mogelijkheid om meer apparaten op afstand binnen te dringen, te hacken via derden, het opvragen van gegevens die bijvoorbeeld bij Cloud-diensten bewaard worden.
Daarnaast verandert het toezicht: een onafhankelijke commissie gaat toetsen of de toestemming die de diensten krijgen voor het inzetten van dit soort bevoegdheden rechtmatig is.

<Dat heet mosterd na de maaltijd. De toestemming is er dus harken in dat park. Niet de mensen die harken maar de toestemminggevers zouden zo aangepakt kunnen worden. Gelooft u dat? Immers, in het belang van de Staat is simpel uitgesproken dus geheimpje. >

Leest u de rest van het verhaal, indien u geïnteresseerd bent. Deze wet is gewoon niet nodig. Nu leveren we al, via Groningen, veel informatie aan de VS. Dat wordt nog veel erger wanneer deze wet ongeclausuleerd in werking treedt.

1 maand 4 weken geleden

Wanneer de slaapkamers gesproken hebben, blijft enkel het referendum over. Of legt men dit zoals gebruikelijk naast zich neer?
Dus dan maar geen referendum of brengt dat bij de burger juist buikpijngevoelens en klagen op o.a. verjaardagen bij afwijzing/negeren door de politieke zichzelf elite/BN noemende laag?
Waarom huren we de AFA niet in? Die demonstreren nl. tegen alles. Gekheid natuurlijk.

Gelukkig weten we allemaal waar de fouten liggen c.q. worden gemaakt. Probleem is echter dat het steeds moeilijker wordt dat te duiden want voor dat je het weet, zit je in het sleepnet of erger.
Enkel een door o.a. de VS gewenste oorlog kan op termijn zorgen dat de resterende mensen zullen zeggen: dit nooit meer......totdat.

Tijd voor maken pagina: 0.430 seconden