Antwoord: Er komt een referendum over sleepnetwet

Opmerking: U plaats het bericht als een 'gast', u kunt niet meer het bericht bewerken of verwijderen
Please Inloggen or Registreren to skip this step.

Uw e-mailadres wordt nooit getoond op de site.
X

Onderwerp geschiedenis van: Er komt een referendum over sleepnetwet

Toon max. de laatste 12 berichten - (Laatste bericht eerst)

5 dagen 21 uren geleden

kassa.bnnvara.nl/nieuws/meer-nederlander...n-over-sleepwet?utm_


Meer Nederlanders zijn gaan twijfelen over de zogenoemde sleepwet. Zowel het aantal voorstanders als het aantal tegenstanders is gedaald. De groep die het niet weet, is volgens onderzoeksbureau I&O juist flink gegroeid.
Referendum op 21 maart

Het referendum over de sleepwet is op 21 maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

Als het referendum nu werd gehouden, zou 42 procent voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) stemmen en 28 procent tegen. De resterende 30 procent weet het nog niet. Bij de vorige peiling, in oktober, was 51,5 procent voor, 31,9 procent tegen en was 16,6 procent er nog niet uit. Als de twijfelaars niet worden meegerekend, is de verhouding tussen voor- en tegenstanders vrijwel gelijk gebleven: zo'n 60 procent voor en 40 procent tegen.

Dat de groep twijfelaars groeide, kan volgens I&O komen doordat er de laatste weken wat minder aandacht voor de sleepwet is geweest. ,,Het is naar de achtergrond gedrukt'', aldus onderzoeker Laurens Klein Kranenburg.

De nieuwe wet geeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers. Hij is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Jongeren vaker voor, ouderen tegen
Uit de peiling blijkt dat jongeren over het algemeen tegen de nieuwe wet zijn en dat 50-plussers voor zijn. De groep ertussenin is verdeeld.

<Aan dit kopje kun je zien dat artikelen vaak niet worden nagelezen voordat tot plaatsing wordt over gegaan.
Eerst zijn jongeren pro Sleepwet en daarna blijken het de ouderen te zijn.
Dit lijkt op misleiding (fakenews) omdat de ouderen al vanaf het begin tegen waren en de jongeren zich niet zo lijken te bekommeren om hun privacy (Facebook, Twitter enz.)>

I&O keek ook naar de verhoudingen voor de Tweede Kamer. Als daar nu verkiezingen voor zouden zijn, werd de VVD weer de grootste partij met 29 zetels. Daarachter strijden D66 (achttien zetels), PVV en GroenLinks (beide zestien) en het CDA (veertien) om de tweede plaats. Forum voor Democratie zou stijgen naar dertien zetels. De SP staat op twaalf virtuele zetels, de PvdA op tien.

De enquête is begin februari gehouden onder 3576 Nederlanders. ANP/I&O

Conclusie

Onderzoek op onderzoek stapelen kan bewust tot fakenews leiden.

3 weken 1 uur geleden

www.volkskrant.nl/4564948
Dat AIVD onder nieuwe wet onschuldige burgers mag hacken is belangrijker dan tappen én ingrijpender.
Hacken is mooie manier om tapverbod internetkabels te omzeilen

<Het hacken gebeurt al op grote schaal. Daar is in het kader van het beïnvloeden van de VS-verkiezingen al voldoende over geschreven>

Het debat over de nieuwe inlichtingenwet gaat vooral over het aftappen van internetverkeer. Maar het hacken van computers en telefoons is voor veiligheidsdiensten veel effectiever - en minstens zo ingrijpend voor burgers, waarschuwen critici.

<De rest achter de VK betaalmuur zodat het lijkt dat er een enorm nieuw verhaal wordt gepresenteerd.
Dit gebeurt natuurlijk al jaren via de WIV 2002. De bewijzen daarvan zijn bekend.
De Sleepwet is een extra formalisatie van ongewenste inspanningen van de inlichtingendiensten.
Ze hebben nog nooit een aanslag voorkomen; enkel met de mond beleden dat dit het geval is en dat zonder enige bewijsvoering.

Conclusie

Islamitische aanslagen kun je enkel voorkomen wanneer je de Islam op afstand zet.
Maar dat wil men niet op basis van een andere agenda.

4 weken 2 dagen geleden

Vervolg m.b.t. gegevens van de Ref.cie.

referendum WIV 2017
In de kop van de toelichting op de verschillen tussen de WIV 2002 en die WIV 2017 staat heel duidelijk gemeld.

In deze pdf staan enkele belangrijke verschillen beschreven.
8 verschillen komen aan de orde.

<Als er enkele verschillen worden beschreven dan betekent dit in zijn algemeenheid dat minder dan 50% wordt beschreven. Voorts wordt gemeld dat er 8 verschillen aan de orde komen. Er zijn er dus zeker heel wat meer. >

Onder meer bevoegdheden staat bijvoorbeeld:
gegevens die zij (AIVD en MIVD) na 3 jaar nog niet op hun relevantie hebben onderzocht, moeten zij op dat moment vernietigen.

<We weten nu al wat er kort voor het verlopen van de termijn zal gebeuren. Gegevens zullen relevant worden verklaard en dus niet vernietigd. Naderhand kun je altijd stellen dat de gegevens relevant leken maar dat uit onderzoek bleek.... blablabla>

Onder meer toezicht vinden we onder punt 4.

<niet onderzochte gegevens (dus ruwe data die nog niet op relevantie zijn bezien), dus binnen de 3 jaarstermijn, mogen enkel met toestemming van de Minister aan collega's van buitenlandse diensten worden verstrekt. Maar wat is dan de reden om ze aan het buitenland te verstrekken. Immers, ze zijn nog niet relevant bevonden en feitelijk komen ze voor vernietiging in aanmerking.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheids Diensten (CTIVD) wordt direct op de hoogte gesteld en controleert of de verstrekking rechtmatig is.

Dit is weer een fopstreek. Immers, hoe kan de CTIVD bepalen of niet relevant te achten gegevens kennelijk ineens bij besluit van een inhoudelijk totaal materie-ondeskundig Minister, relevant zijn geworden. Gaat de CTIVD voor rechter spelen? >

Ook op alle andere aangehaalde punten zijn de nodige kanttekeningen te maken.

Als ik simpele leek op het gebied van veiligheid al een enorm brok onveiligheid zie.
Voorts ook nog eens doorzie dat we lang niet alle relevante informatie voor onze stem, ja of nee, krijgen dan kun je enkel uitgaan van een Adagium:

Goed naar links en goed naar rechts kijken EN bij twijfel niet oversteken/inhalen enz.

Conclusie
Hier zit niemand op te wachten. Laat men op basis van de WIV 2002 desnoods verder aanmodderen. Aanslagen hebben we na 2002 feitelijk niet meer gezien dus de noodzaak voor verandering is niet aangetoond. Laat het Kabinet de WIV 2017 maar intrekken en flink nadenken wat nog wel als nuttig (dus noodzakelijk) moet worden gezien.
Op DDR2 zitten we niet te wachten en door het verstrekken van data (ruw of niet) naar buiten, staat de onafhankelijkheid van Nederland nog verder op het spel.

Het antwoord op 21 maart 2018 is een keihard Nee-Nee-Nee-Nee-

4 weken 2 dagen geleden

www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...tselen.9579758.lynkx

Het is niet de bedoeling dat gemeenten zelf teksten gaan maken voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat gemeenten daarvoor de informatie van de Referendumcommissie moeten gebruiken.

<Komt er toch een referendum over de nieuwe WIV 2017. Ben ik toch te voorbarig geweest. Kennelijk is de intrekkingswet raaadgevend referendum (niet referendabel verklaard door Ollongren) uitgesteld tot na de GR 2018.
De Rijksoverheid durfde het niet aan om mensen niet te laten stemmen over de WIV 2017 -iwtr. 1-1-18, maar legt de uitslag op voorhand terzijde.>

Het ministerie heeft er voor het gemak van gemeenten ook een tekst bijgeleverd die op de gemeentelijke websites kan worden gepubliceerd, en waar kiezers op de beschikbare informatie wordt gewezen.

<Het Ministerie van P en I- Propaganda en Informatie van Ollongren werkt als een gesmeerd apparaat zoals in de voormalige DDR. Stel dat de gemeenten zelf open worden over de WIV! de kiezer mocht eens door hebben hoe hij belazerd wordt door misleidende teksten waar de roverheid patent op heeft.>

De voorzitter van de Referendumcommissie (opm.Gnor: Medy van der Laan D'66) heeft woensdag ook een brief aan alle burgemeesters gestuurd over het raadgevend referendum.
Daarin wordt onder meer verwezen naar de website www.referendumwiv2017.nl waar de Referendumcommissie informatie over de Wiv 2017 heeft gepubliceerd. Ook schrijft zij van plan te zijn om begin maart huis-aan-huis een informatiebrochure te laten verspreiden, ‘om de kiezers langs die weg ook te informeren over de Wiv 2017’, aldus de brief aan de burgemeesters. De Referendumcommissie heeft een wettelijke taak om de kiezers te informeren over de wet waar een raadgevend referendum over wordt gehouden.

<Indoctrinatie heet zoiets, maar u als persoon die info van verschillende plekken haalt, weet dat natuurlijk.

Zie overigens: www.referendum-commissie.nl/

Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
Op 21 maart 2018 is er in Nederland een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Op deze website leest u waar de nieuwe wet – de Wiv 2017 – over gaat. Ook leest u wat de grootste verschillen zijn met de huidige wet. Bovendien vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over de Wiv 2017 en het referendum.
Lees meer over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). (link van Biza)>

Het raadgevend referendum wordt op 21 maart gehouden, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen. In (herindelings)gemeenten waar dit jaar geen verkiezingen worden gehouden, kunnen inwoners wel laten weten of ze voor of tegen de Wiv 2017 zijn.

Conclusie
Laten we hopen dat we een communistische uitslag neer kunnen zetten, net als in de DDR, maar dan 90% of meer tegen. Zal wel een utopie blijken met zoveel snurkers.
==========================================================================
www.referendum-commissie.nl/de-commissie
De Wet raadgevend referendum bepaalt dat er een onafhankelijke Referendumcommissie is. De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. Op 29 september 2015 zijn de voorzitter en de leden benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Plasterk). Op 19 oktober 2015 is het mandaatbesluit vastgesteld.

De commissie heeft vier wettelijke taken in het kader van de Wet Raadgevend Referendum
- Het bepalen van de dag waarop een referendum wordt gehouden. De Referendumcommissie besluit daarover na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- Het bepalen hoe de wet waarover een referendum wordt gehouden wordt aangeduid op het stembiljet;
- Het geven van informatie aan de kiezers over de wet waarover een referendum wordt gehouden;
- Het verstrekken van maximaal 2 miljoen euro per referendum aan subsidies ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die zich ten doel stellen het publieke debat in Nederland over de aan het referendum onderworpen wet te bevorderen. Hiervoor dient de commissie een subsidieregeling op te stellen.

<Er is veel gedoe geweest over de subsidietoekenning door de commissie inzake het gehouden Oekraïnereferendum. De referendumcommissie maakte op 16 november 2015 bekend twee miljoen euro beschikbaar te hebben gesteld voor het voeren van campagne.
Bijv. de thans vertrokken SP-er Van Bommel vond het een chaos. Natuurlijk werd dat ontkend.
Na het verstrijken van de deadline (op 2 maart) werd bekend dat de subsidie was verdeeld over 110 personen en bedrijven. De beschikbaar gestelde twee miljoen euro was op dat moment zo goed als verdeeld: enkele aanvragen waren nog in behandeling. Er was voor meer dan vijf miljoen subsidie aangevraagd. 120 aanvragen werden niet toegekend omdat het budget overschreden was. Vier politieke partijen (D66, Groenlinks, Pvda en de Partij voor de dieren) hebben subsidie gekregen.>

De Commissie inzake referenda (straks overbodig door de intrekkingswet) die vermoedelijk het laatste kunstje pleegt.
1. Mw. mr. M.C. (Medy) van der Laan voorzitter. Medy van der Laan is sinds 1 september 2015 voorzitter van Energie-Nederland. Van 2003 tot 2006 was zij staatssecretaris voor Cultuur en Media voor D66. Daarnaast is zij onafhankelijk voorzitter en toezichthouder bij enkele andere organisaties.
2. Prof. dr. R.A. (Ruud) Koole Ruud Koole is sinds 2006 hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Leiden. Hij was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid.
3. Mw. dr. mr. A.B. (Aletta) Blomberg Aletta Blomberg is advocaat, gespecialiseerd in bestuursrecht, bij ngnb advocaten te Amsterdam.
4. Mw. prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden Willemien den Ouden is sinds 2007 hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
5. Dr. R.J. (Reint Jan) Renes Reint Jan Renes is sinds 2008 universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Strategic Communication van de Wageningen Universiteit en sinds 2011 is hij tevens lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein van de Hogeschool Utrecht.

Hierbij de officiële lijst (per 09-17)nevenfuncties van de leden van de referendumcommissie. www.referendum-commissie.nl/documenten-e.../09/15/nevenfuncties
(voor u gescand 2 pagina's)

Bijlage:

Bestandsnaam: nevenfunct....cie.pdf
Bestandsgrootte:373 KB

Bijlage:

Bestandsnaam: nevenfunct....cie.pdf
Bestandsgrootte:288 KB


Volgens Wikipedia levert dat -verkort- het volgende op.

1.Medy Catharina van der Laan (Spijkenisse, 14 augustus 1968) is een Nederlands bestuurder en voormalig politica. In het kabinet-Balkenende II was zij staatssecretaris van Cultuur en Media. nl.wikipedia.org/wiki/Medy_van_der_Laan
In 1991 trad Van der Laan in dienst als ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, vanaf 1998 het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij werkte daar tot 1994 als beleidsmedewerker algemeen politiebeleid bij de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Directie Politie, en was daarna tot 1998 projectleider bij de projectenpool van het bureau Secretaris-Generaal en politiek assistent van de staatssecretaris, Jacob Kohnstamm. Ze was tot 2001 hoofd van de afdeling Bestuurlijke, Internationale en Juridische Zaken van de directie Brandweer en Rampenbestrijding. In 2001 ging ze bij de directie Personeelsmanagement Rijksdienst werken. Ze werd daar benoemd tot hoofd RAAC (centrum voor arbeidsmarktcommunicatie) en in 2002 op interim-basis tot kwartiermaker HRM-Academie Rijk. In 2002 werd ze verkozen tot Jonge Ambtenaar van het jaar.
Na haar kortstondige flirt met het Kabinet (vanaf 2003) vertrok D'66 in 2006 uit het Kabinet door de kwestie Verdonk/Hirsi Ali.
Medy van der Laan is een rozenkruiser en was in die hoedanigheid lid van het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis (1999-2003). Van der Laan is gehuwd en heeft twee kinderen.

<Medy heeft haar sporen dus verdiend bij Biza en zal om die reden eenvoudig met Ollongren van gedachten kunnen wisselen. De afstand tot Ollongren is, gezien beiden D'66, minimaal d.w.z. de onafhankelijkheid in deze kan zo naar het Suriname van Bouterse verscheept worden.
N.B. op de foto heeft zij een treffende gelijkenis met Chazia Mourali- de zwakste schakel.>

2.Rudolf Anton (Ruud) Koole (Rilland-Bath, 16 augustus 1953) is hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Daarvoor was hij van 17 maart 2001 tot 9 december 2005 voorzitter van de Partij van de Arbeid. Tussen 25 april en 6 oktober 2007 was hij interim-voorzitter van die partij. Op 7 juni 2011 werd Koole beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Hij woont in Oegstgeest. nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_Koole
Van 1981 tot 1989 directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. In deze periode schreef hij een aantal boeken over Nederlandse politieke partijen. In 1989 werd hij universitair docent bij de vakgroep politieke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden. In 1992 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990. Zijn promotor was Hans Daalder. Datzelfde jaar werd hij tot universitair hoofddocent benoemd. Zijn onderzoek richt zich met name op de Nederlandse politiek en op het functioneren van politieke partijen in West-Europa een historisch-institutionalistische invalshoek is hierbij kenmerkend.
In maart 2001 werd Koole gekozen als partijvoorzitter van de PvdA boven Sharon Dijksma (steun partijtop). Als voorzitter kreeg Koole te maken met een grote verkiezingsnederlaag van de PvdA. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2002 viel de PvdA terug van 45 naar 23 zetels, Ad Melkert trad terug als partijleider. In de periode die volgde gaf Koole samen met de in november 2002 gekozen partijleider en nieuwe lijsttrekker Wouter Bos vorm aan partijvernieuwing.
Sinds september 2006 is Koole weer voltijds terug bij de Universiteit Leiden. Op 1 november 2006 werd hij voorzitter van het departement Politieke Wetenschappen. Op 8 december van dat jaar werd hij hoogleraar politicologie, "in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse politiek en haar institutionele ontwikkeling". Zijn oratie, die hij bij het aanvaarden van zijn benoeming uitsprak, betrof politiek en tegenpolitiek in de Nederlandse democratie. Hij vervult enkele nevenfuncties waaronder bestuurslidmaatschap bij de Stichting Democratie en Media en het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie.
In april 2007 stapte het hele PvdA-bestuur op wegens de slechte onderlinge verhoudingen. De sfeer zou na de verkiezingsuitkomst van 22 november 2006 zijn verslechterd. De partij stelde een interim-bestuur aan, waarin Ruud Koole de rol van voorzitter waarnam. Op 6 oktober 2007 benoemde het partijcongres een nieuw bestuur onder leiding van Lilianne Ploumen.
Daarna geen info tot benoeming als lid van de referendumcommissie.

<Een echte linkser die met Bos samen het debacle na Fortuyn moest oplossen. Zijn standpunten m.b.t. een referendum zijn onduidelijk.>

3. Aletta Blomberg. Van haar is op Wikipedia geen pagina aangemaakt. Wat dat betreft een onbesproken blad. Ook haar politieke richting is niet bekend (gemaakt) Zij is naast haar werk voor de ngnb (niet genoemd niet bekend?) advocaten in Amsterdam ook hoogleraar aan de Erasmus in Rotterdam.

4. W. (Willemien) den Ouden Ook van haar bestaat geen Wikipedia pagina. Ook een ongeschreven blad. Politieke richting onbekend. Ook bij de Uni van Leiden net als Ruud Koole.

5. Reint Jan Renes Ook van hem geen pagina op Wikipedia.

Verder onderzoek heb ik voor het moment achterwege gelaten.

Conclusie

Een van de taken van de commissie is:
Het geven van informatie aan de kiezers over de wet waarover een referendum wordt gehouden.
De indruk is sterk aanwezig dat alle informatie van Biza (Ollongren) afkomstig is.

We zullen zien wat dit laatste kunstje Nederland brengt. Een klein beetje fier of met zijn allen down the drain.

Bijlagen:

1 maand 13 uren geleden

tweakers.net/nieuws/134347/kamer-stemt-v...ngcommissie-wiv.html

De Tweede Kamer heeft dinsdag, met uitzondering van de Partij voor de Dieren, gestemd voor de voordracht van de oud-directeur van Fox-IT, Ronald Prins, als deskundig lid van de toetsingscommissie van de nieuwe Wiv, oftewel de 'sleepwet'.Op de tweede plaats voor deskundig lid staat hoogleraar Bart Jacobs.

De TIB hoort uit drie personen te bestaan, waarvan twee afkomstig uit de rechterlijke macht. In de voordracht zijn daarvoor rechters Moussault en Mooy voorgedragen, respectievelijk werkzaam bij het hof Den Haag en het hof Den Bosch.

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is kritisch over de voordracht en schrijft dat de benoemingscommissie 'via een beter proces voor meer vertrouwen had kunnen zorgen'.
Ronald Prins maakte eind vorig jaar bekend te vertrekken bij Fox-IT en heeft zich in het verleden als voorstander van de nieuwe Wiv getoond. Hij was in het verleden kortstondig in dienst bij de AIVD.
Op 21 maart vindt er een referendum over die nieuwe wet plaats.

<M.i. is het laatste onjuist. Er zou geen referendum over de WIV 2017 komen volgens de insteek van het Kabinet.
Wat mogelijk wel het geval kan zijn, ondanks dat het Kabinet tegen het advies van de Raad van State inging, is dat alsnog wordt besloten een referendum te houden over de intrekkingswet raadgevend referendum. Persoonlijk denk ik echter niet; zie verder>

Zie ook:https://tweakers.net/nieuws/131839/sleepwet-referendum-wordt-gehouden-op-21-maart-2018.html De Referendumcommissie heeft bepaald dat het referendum over de invoering van de 'sleepwet' op 21 maart 2018 zal plaatsvinden. Het lag al in de lijn der verwachtingen dat deze dag zou worden uitgekozen, mede omdat er op die dag ook gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Dit artikel is van november 2017 en ruimschoots voordat Minister Ollongren besloot de intrekkingswet niet referendabel te verklaren.
Conclusie
ter info.

Mijn visie op dit moment is dat er in het geheel geen referendum komt. Immers de intrekkingswet raadgevend referendum is niet referendabel verklaard. Na in werking treden hiervan is er geen referendum mogelijk tegen de WIV 2017.
Het is Staatkundig monsterlijk maar zo zit dictatuur nu eenmaal in elkaar.

2 maanden 3 dagen geleden

De AIVD breekt in bij internetfora en sluist gegevens van alle gebruikers vervolgens door, blijkt uit Snowden-documenten die NRC heeft ingezien. Hiermee zou de inlichtingendienst in strijd met de wet handelen. De Tweede Kamer eist opheldering.

In NSA-documenten van klokkenluider Snowden staat een gespreksverslag van drie NSA- en negen AIVD- en MIVD-medewerkers waarin de Nederlanders uitleggen hoe ze hele databases van gehackte internetfora leegtrekken, schrijft NRC. Volgens de NSA verzamelt de Nederlandse inlichtingendienst MySQL-databases met post- en account-gegevens van alle forumgebruikers via malware op servers. Vervolgens probeert de dienst data van mogelijke doelwitten te combineren met gegevens van andere sociale media. "Ze proberen goede manieren te vinden om de data die ze al hebben te minen", staat in de documenten.

Met de praktijk zou de dienst in strijd met de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten of Wiv handelen, claimen deskundigen. Die wet staat het hacken van computers weliswaar toe, maar met het doorsluizen van gegevens van alle gebruikers, overschrijdt de AIVD een grens, zegt bijvoorbeeld hoogleraar informatierecht Nico van Eijk: "Ze trekken een sleepnet door internetfora en nemen de data van willekeurige personen mee. Dit leidt tot een surveillancestaat."

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken handelt de AIVD wel binnen het kader van de Wet en zijn fora legitieme doelwitten. Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer willen echter opheldering van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Jeroen Recourt van de PvdA noemt de onthullingen 'uitermate zorgwekkend' en de Klaas Dijkhof van de VVD vraagt zich af of het nog wel binnen de wet valt aangezien de AIVD en MIVD geen wettelijke bevoegdheid hebben om ongericht kabelgebonden communicatie af te tappen.

D66, SP, ChristenUnie en GroenLinks willen een parlementair onderzoek en later mogelijk een enquete.

Het is al langer bekend dat de AIVD experimenteert met datavergaring uit internetfora. In 2010 verschenen berichten dat de inlichtingendienst een halfjaar lang zelf een forum voor radicale moslimfundamentalisten runde om achter plannen en gegevens van leden te komen. Daarbij zouden concrete aanwijzingen naar boven zijn gekomen, onder meer over de productie van explosieven in een grote stad in Nederland.

Hoewel het verzamelen van data uit fora door de AIVD nu nog illegaal zou zijn, gaat dat binnenkort wellicht veranderen. Een commissie die toezicht op de veiligheidsdiensten moet houden, staat op het punt een rapport over een herziening van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te publiceren, en die zal onder andere adviseren of de bevoegdheid voor ongericht tappen van verkeer over kabels moet worden toegevoegd. De commissie lijkt aan te sturen op verruiming van de wet. In aanloop op het uitbreiden van de bevoegdheden, hebben de inlichtingendiensten vast een omvangrijk systeem voor het aftappen en analyseren van internetverkeer aangeschaft, schreef Tweakers eerder. De AIVD en de MIVD hebben daarnaast samen een gemeenschappelijke 'cybereenheid' opgericht: de Joint Sigint Cyber Unit.

Update. In een reactie op de onthullingen zegt de AIVD dat het zich aan de wet houdt en dat verdachte webfora legitieme doelwitten zijn. "Het jihadistisch internet zal naar verwachting ook in de toekomst een belangrijke rol in het nationale en internationale dreigingsbeeld hebben. De AIVD gebruikt zijn bijzondere bevoegdheden voor het onderzoek naar dergelijke terroristische dreigingen voor onze samenleving." De dienst beroept zich op artikel 24 van de Wi, waarin staat dat de AIVD mag 'binnendringen in een geautomatiseerd werk'.

tweakers.net/nieuws/98241/toezichthouder...rechtmatig-leeg.html

webwereld.nl/security/80335-aivd-in-den-...-hacken-internetfora

2 maanden 3 dagen geleden

Misleiding !
De AIVD mag dus wel degelijk nu ook al de kabel afluisteren en doet dat ook. Daarbij geldt in de huidige wet de voorwaarde dat de AIVD dat alleen bij verdachte personen en organisaties doet.

Het kabinet en de AIVD schuwen onwaarheden in hun voorlichting niet. Door deze onjuiste informatie van het kabinet en de AIVD lijkt het alsof de nieuwe wet noodzakelijk is om kwaadwillenden op het internet te kunnen volgen. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Verrassing mensen...toch?

Of we even allemaal willen bukken voor Dictatuur '66. Dat ze Nederland nog een democratie durven te noemen. Kafka Ollongren, die staatsgevaarlijke gek heeft een belangrijke missie die ze met verve uitvoert.

2 maanden 3 dagen geleden

www.GeenStijl.nl
Kabinet en AIVD misleiden burgers inzake nieuwe WIV (Sleepwet)

In artikel 25 van de bestaande wet uit 2002 staat: "De diensten zijn bevoegd tot het met een technisch hulpmiddel gericht aftappen, ontvangen, opnemen en afluisteren van elke vorm van gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht door middel van een geautomatiseerd werk, ongeacht waar een en ander plaatsvindt." In de toelichting bij het wetsartikel staat: "Hierbij gaat het derhalve niet alleen om telefoongesprekken. Op grond van dit artikel kan bijvoorbeeld ook elektronisch berichtenverkeer worden getapt."

De AIVD mag dus wel degelijk de kabel afluisteren .

Een voorwaarde bij de bestaande wet is wel dat dit gericht gebeurt. Dat houdt in dat alleen personen en organisaties afgeluisterd mogen worden waartegen de AIVD een bepaalde verdenking koestert. Dit is een grondbeginsel van onze rechtsstaat.

<De noodzaak van de Sleepwet is kennelijk enkel ingegeven door het delen met andere entiteiten zoals andere staten en supranationalen zoals de EU, de VN enz.

NWO dus. Nederland is weer eens het slimste jongetje van de klas denkt men. Maar dit is niet slim, hooguit voor enkelen, maar uiterst dom en volksmisleidend dus strafbaar (op basis van nu nog bestaande maar straks ook in te trekken wetgeving)

Conclusie
Zie de referendumproblemen met betrekking tot de intrekkingswet raadgevend referendum. Alles is mogelijk want u betaalt.
Vroeger was het nog wie betaalt, bepaalt. Zelfs dit simpele geven is geprullemandeerd.
Een grote bek regeert. Dus ......stop met stemmen; heeft toch geen zin.

2 maanden 3 dagen geleden

Dit is wat men in derdewereld landen een staatsgreep noemt. Het maakt me razend.

2 maanden 3 dagen geleden

Voortschrijdend inzicht gemeld vanuit de nieuwe stede van Pechtold en zijn maten

www.GeenStijl.nl
De Raad van State heeft gesproken. CDA-demofoob Donner geeft Demofoob66 ruim baan om het referendum te slopen. Er mag GEEN referendum over afschaffing van het raadgevend referendum gehouden worden. We worden gemuilkorfd.


D66-feeks Kafka Orwellogren van Binnenlandse Burgerverneukende Zaken verstevigt onmiddellijk haar ijzeren greep op het gepeupel en stuurt de intrekkingswet voor de Wet raadgevend referendum vandaag (201217)nog naar de Kamer. Uiteraard om Demofoob O'Clock, om half zes.

De doodsangst regeert in Den Haag .
Bang voor de burger, bang voor de kiezer, en straks de lijn doortrekken met het uitzetten van het internet en het uitdelen van vergunningen aan Goedgekeurde Media (lees: iedereen die terughoudend over Alexander Penthouse heeft bericht).

We staan steeds dichter bij de keuze: gaan we dark, of pakken we de hooivorken?

Conclusie

Geestelijk geweld dat gepareerd wordt alsof er niets aan de hand is. Voor de doofstomme politiek geldt enkel nog de hooivork. Stemmen, is zinloos want u mag zelf niet tellen. Want als u aangeeft dat er iets fout gaat, wordt er toch niet naar u geluisterd.
Groeten van de Klokkenluider van Den Hagistan

2 maanden 1 week geleden

www.nu.nl/internet/5051090/kabinet-versn...en-bij-aftapwet.html

Het kabinet gaat enkele regels die misbruik van de omstreden nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) moeten voorkomen, sneller invoeren.
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken hoopt met de kleine aanpassingen de tegenstanders van de 'aftapwet', die een referendum hebben afgedwongen, de wind wat uit de zeilen te nemen.

<Dat is dus de eerste marginale winst van een aangevraagd referendum. Zonder, zou ze niets gedaan hebben .>

De Wiv, door tegenstanders ook wel de 'sleepwet' genoemd, bepaalt onder meer dat de Nederlandse diensten informatie onder voorwaarden mogen delen met buitenlandse tegenhangers.
Partnerlanden waarmee Nederland wil samenwerken moeten democratisch worden bestuurd, de mensenrechten eerbiedigen en zorgvuldig omgaan met de privacy, stelt Ollongren. De toetsing van zulke partnerlanden zal versneld plaatsvinden.

<Een partnerland kan bijv. door een staatsgreep zo maar veranderen. De lijst echter niet. En wat geleverd is, haal je niet terug>

Overigens blijft het met toestemming van de minister mogelijk om gegevens uit te wisselen met landen die niet tot vaste partner zijn bestempeld en die niet aan die voorwaarden voldoen.

<Wat is dan het nut van een lijst met partnerlanden?>

Ollongren belooft ook dat er versneld een zorgplicht zal komen die de inlichtingendiensten verplicht tot zorgvuldige gegevensbescherming. Nadat de aftapwet in werking treedt, zat de toezichtscommissie direct kunnen toetsen of er inderdaad zorgvuldig met gevoelige data wordt omgesprongen.Het kabinet beloofde eerder al de Wiv vervroegd te evalueren. De onafhankelijke commissie die daarmee aan de slag gaat, krijgt volgens Ollongren alles te lezen, ook staatsgeheimen.

<Makkelijk voor het kabinet. Zorgplicht instellen. Waar horen we dat meer en wordt het niet uitgevoerd.
Zorgplicht is niet meer of minder dan een gevoel dat per minuut kan wisselen. Dus geen wettelijke plicht maar een doekje voor het bloeden. Immers, kan ik de veiligheidsdienst op het vestje spuwen?>

Conclusie
Marginaal gerommel om alles bij het oude te houden. Zonder Sleepnetwet zijn we echt beter af. Ik geloof zo wie zo niet in de verhalen van dit vriendenpolitiekeKabinet.

2 maanden 2 weken geleden

De SP kan zoveel willen. De meerderheid staat achter het kabinet.
Thom de Graaf doet alsof maar ondertussen net zo geslepen als Pechtold.

Zelfs als de Raad van state, afdeling wetgeving, nogmaals meldt dat de zaak referendabel is, dan nog heeft het Kabinet er wel de dividendbelasting voor over.

Tijd voor maken pagina: 0.449 seconden